Chủ nhật, 17:42, Ngày 07/06/2020

Gia đình và pháp luật

Vụ án MHB: Có chủ trương cho phép MHB chuyển vốn cho MHBS?

Theo Bản án sơ thẩm, ông Dũng đã phê duyệt chủ trương cho phép MHB chuyển tiền cho MHBS đầu tư mua TPCP. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, không có đủ căn cứ để buộc tội ông.

Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM nêu rõ, ông Huỳnh Nam Dũng nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB, Chủ tịch Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (ALCO) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng ALCO và ký các biên bản họp phê duyệt chủ trương cho phép Sở giao dịch Ngân hàng MHB (SGD) chuyển vốn vào tài khoản của SGD mở tại Công ty MHBS để chờ đầu tư mua trái phiếu Chính phủ (TPCP).

Ông Huỳnh Nam Dũng cho rằng, không đủ căn cứ để buộc tội ông trong vụ án này.

Từ chủ trương này, Nguyễn Phước Hòa (Nguyên TGĐ MHB) tiến hành ký quyết định chỉ đạo cho SGD MHB chuyển 4.975 tỷ đồng vào tài khoản của SGD mở tại MHBS để chờ mua TPCP trong thời gian từ năm 2011-2014 nhưng thực chất là chuyển vốn cho MHBS gửi tiết kiệm và chuyển cho các công ty trung gian mua bán TPCP của chính MHB để hưởng lợi nhằm khắc phục những khoản thua lỗ của MHBS. Tuy nhiên, trong các phiên toà cũng như theo hồ sơ vụ án, ông Dũng không thừa nhận việc này.

Tại tòa cũng như nhiều lần trình bày trong đơn kháng cáo, đơn kêu oan, ông Dũng cho rằng, việc chuyển tiền cho MHBS để đầu tư TPCP đã được SGD thực hiện nhiều lần mà không hề có bất kỳ chủ trương nào của Hội đồng ALCO theo như Bản án sơ thẩm nêu.

Trong khi chủ trương mua TPCP tại thị trường thứ cấp của Hội đồng ALCO hoàn toàn phù hợp với nhu cầu quản lý thanh khoản hệ thống của MHB và Giám định viên của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xác định: “Việc MHB chuyển tiền để thực hiện Hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư mua trái phiếu Chính phủ là phù hợp với quy định pháp luật”. 

Qua khảo sát cho thấy, toàn bộ Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng ALCO trong thời gian từ năm 2011 - 2014 đã được cơ quan điều tra thu thập đầy đủ, nhưng không hề có một nghị quyết hay biên bản nào ghi nhận chủ trương: “Cho phép sở giao dịch ngân hàng MHB chuyển tiền cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ…”.

Trên thực tế, trong suốt thời gian này, chỉ có 3 cuộc họp của Hội đồng ALCO vào ngày 4/4/2011, 4/10/2012, 6/1/2014 là có liên quan đến chủ trương cho phép MHB mua TPCP tại thị trường thứ cấp nhằm quản lý thanh khoản cho hệ thống của MHB.

Nhiều mâu thuẫn cần xem xét trong vụ án MHB?

Trong cuộc họp ngày 4/4/2011, Hội đồng ALCO hoàn toàn không đề cập gì đến việc chuyển tiền cho MHBS để chờ đầu tư TPCP, cũng như không có nội dung thông báo hoặc cho phép SGD ký các Thỏa thuận hợp tác đầu tư với MHBS.

Thế nhưng, từ ngày 8/4/2011 đến 4/10/2012, căn cứ vào văn bản điều hành số 536/NHN-NV ngày 8/4/2011 của TGĐ MHB, SGD đã ký nhiều Thỏa thuận hơp tác đầu tư TPCP với MHBS để sử dụng MHBS làm dịch vụ môi giới mua TPCP và chuyển tiền đầu tư chờ TPCP vào tài khoản của SGD mở tại MHBS.

Theo Kết luận điều tra số 06/C46-P12 ngày 11/1/2017 thể hiện, từ 4/4/2011 đến trước ngày 5/10/2012, SGD đã nhiều lần chuyển tiền cho MHBS để chờ mua TPCP với số tiền trên 4.100 tỷ đồng.

Có thể thấy, phần lớn trong số tiền 4.975 tỷ đồng đã được chuyển cho MHBS mà không có bất kỳ chủ trương cho phép nào của Hội đồng ALCO theo như nhận định trong Bản án sơ thẩm.

Đồng thời, ông Dũng cũng khẳng định, việc chuyển tiền cho MHBS để chờ mua TPCP đều được thực hiện theo ý chí đề xuất của Giám đốc SGD và phê duyệt của Tổng Giám đốc, việc này không trái quy định pháp luật.

“Với chức vụ là Chủ tịch HĐQT của MHB, MHBS và Chủ tịch ALCO, tôi chỉ chủ trì hai cuộc họp của hội đồng ALCO. Mục đích là phê duyệt cho phép SGD MHB chuyển tiền vào tài khoản của SGD mở tại MHBS để chờ mua TPCP nhằm đảm bảo thanh khoản cho hệ thống.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế quản lý nội bộ của MHB và MHBS thì cá nhân tôi không có quyền hạn để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của MHB và MHBS. Mọi quyết định của ALCO hay HĐQT đều phải thực hiện bằng văn bản và phải được sự nhất trí, thống nhất của đa số các thành viên”, ông Dũng cho biết.

Đối với chủ trương mua TPCP ở thị trường thứ cấp để quản lý thanh khoản cho MHB, ông Dũng trình bày, điều này hoàn toàn phù hợp với chức năng, thẩm quyền của ALCO.

Cụ thể, tại Công văn số 5729/NHNN-TTGSNH ngày 20/7/2017, NHNN đã xác định, “Việc Hội đồng ALCO của Ngân hàng MHB cho phép SGD MHB chuyển tiền vào tài khoản của SGD mở tại công ty MHBS để chờ đầu tư trái phiếu Chính phủ không trái quy định pháp luật”.

Cấp tòa sơ thẩm chỉ dựa vào lời khai mâu thuẫn, bất lợi cho nguyên Chủ tịch HĐQT MHB?

Theo Luật sư Trương Trọng Nghĩa và Ngô Minh Hưng (Đoàn LS TP.HCM), TAND TP.HCM không đưa ra được bất kỳ chứng cứ vật chất và trực tiếp nào thể hiện việc ALCO có chủ trương cho phép SGD chuyển tiền cho MHBS, cũng như ông Dũng có chỉ đạo cho SGD chuyển vốn cho MHBS sử dụng sai mục đích, mà chỉ dựa vào lời khai đầy mâu thuẫn, không phù hợp với hệ thống chứng cứ vật chất của các bị cáo có quyền đối lập với ông Dũng.

Cụ thể, ông Nguyễn Phước Hòa khai, trong các cuộc họp ALCO ông Dũng chỉ đạo thực hiện việc mua TPCP của MHB để chuyển lợi nhuận sang cho MHBS. Trong khi đó, các bị cáo khác là thành viên ALCO như: ông Nguyễn Văn Thanh (Kế toán trưởng), ông Bùi Thanh Hưng (Nguyên Phó TGĐ MHB) và các thành viên khác của ALCO cho biết, không nhận được bất kỳ chỉ đạo của ông Dũng về việc đồng ý phê duyệt cho phép SGD được chuyển vốn cho MHBS mua bán TPCP của MHB.

Ngoài ra, tất cả các thành viên ALCO khác như Bùi Thanh Hưng (Phó TGĐ MHB), Bùi Hồng Minh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Thanh… đều khẳng định ALCO chỉ ra chủ trương cho phép thực hiện việc mua TPCP nhằm giải quyết thanh khoản cho MHB và việc này phù hợp với chủ trương, định hướng kế hoạch kinh doanh của MHB đã được HĐQT phê duyệt. Đây là hoạt động bình thường và đúng theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, tại bản Kết luận điều tra bổ sung số 38/C46-P12 ngày 25/4/2018 của Cơ quan điều tra – Bộ công an nêu rõ, “Kết quả điều tra trước đây và kết quả điều tra bổ sung không thu được tài liệu nào khác về việc Huỳnh Nam Dũng phổ biến, triển khai chủ trương chuyển tiền cho MHBS sử dụng nhằm đảo nợ, tạo doanh thu cho MHBS”.

Hà Lam

Nguồn : Gia đình & Pháp luật

Tags : vụ án MHB ông Huỳnh Nam Dũng nhiều mâu thuẫn

Tin Hồ sơ điều tra tiếp theo

Tin Hồ sơ điều tra mới nhất