Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ năm, 15/08/2019 16:40 (GMT+7)

VNPT biến hoá Hồ sơ dự thầu Gói 'Lưu kho bãi' thế nào? 

VNPT với tư cách là chủ đầu tư, vẫn “phớt lờ” để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mặc dù có hàng loạt những dấu hiệu bất thường đằng sau quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, điển hình như đối với Gói thầu “Lưu kho bãi”.

Năm 2015, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) tổ chức lựa chọn đấu thầu rộng rãi trong nước hàng loạt các gói thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ lưu kho bãi phục vụ cho các dự án nâng cấp và phát triển hệ thống vô tuyến trên phạm vi cả nước. 

Đơn dự thầu không hợp lệ vẫn “cho qua”

Tại biên bản mở thầu được VNPT công bố công khai 14 h00 ngày 15/6/2015, tham dự Gói thầu “Lưu kho bãi” thuộc Dự án “Nâng cấp và mở rộng hệ thống vô tuyến khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận mạng Vinaphone năm 2015” gồm 4 nhà thầu. Căn cứ biên bản mở thầu Gói thầu, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư PITC, giá dự thầu 2.216.610.000 VNĐ; Công ty Cổ phần TIMESCOM Toàn Cầu, giá dự thầu 2.245.320.000 VNĐ; Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO), giá dự thầu 2.646.000.000 VNĐ; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thuận Thành, giá dự thầu 2.106.720.000 VNĐ. 

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá Gói thầu“Lưu kho bãi” thuộc Dự án “Nâng cấp và mở rộng hệ thống vô tuyến khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận mạng Vinaphone năm 2015”.

Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản mở thầu, đơn dự thầu của tất cả 4 nhà thầu trên đều không ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong khi đây là một trong những nội dung quan trọng của đơn dự thầu và là điều kiện tiên quyết mà nhà thầu phải đáp ứng. 

Điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu quy định về tính hợp lệ của HSDT quy định, HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với để xuất kỹ thuật. Đồng thời, tại mẫu đơn dự thầu trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) cũng yêu cầu nhà thầu ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng vì đây là nội dung pháp lý quan trọng của đơn dự thầu gắn trách nhiệm của nhà thầu với HSDT trong quá trình đánh giá và ký kết hợp đồng trong trường hợp nhà thầu trúng thầu. 

Theo ý kiến một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu, đơn dự thầu không thuộc danh sách tài liệu mà nhà thầu được bổ sung sau khi mở thầu, trong quá trình đánh giá HSDT vì nó không thuộc nội dung về tư cách hợp lệ, về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (như quy định tại điều 16 Nghị định 63/2014). Do vậy, khi đơn dự thầu không ghi thời gian thực hiện hợp đồng thì HSDT không hợp lệ và bị loại, không được đánh giá tiếp (do không đáp ứng yêu cầu quan trọng của HSMT). 

Đồng thời, HSDT hợp lệ cũng là một trong những tiêu chuẩn để xét duyệt trúng thầu mà nhà thầu phải đáp ứng được quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu. 

Như vậy, nếu căn cứ vào các quy định của pháp luật, tất cả 4 HSDT của 4 nhà thầu tham dự đấu thầu Gói thầu  “Lưu kho bãi”  thuộc Dự án “Nâng cấp và mở rộng hệ thống vô tuyến khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận mạng Vinaphone năm 2015” đều không hợp lệ nhưng không hiểu vì lý do gì mà VNPT vẫn “cho qua” để cho phép HSDT của 4 nhà thầu trên tiếp tục đánh giá ở các bước tiếp theo? 

Có dấu hiệu vi phạm quá trình chấm thầu?

Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Điều 14 khoản 3 điểm b và Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp. Bất kỳ tài liệu nào nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung HSDT đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu nhà thầu gửi đến để làm rõ  HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu để chứng minh năng lực kinh nghiệm, tư cách hợp lệ của nhà thầu. 

Tuy nhiên, tại Báo cáo Đánh giá HSDT Gói thầu trên ngày 18/6/2015 phòng đấu thầu (Công ty dịch vụ viễn thông-Bên mời thầu) và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 26/6/2015 lại chấp nhận thư giảm giá của 2 nhà thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư PITC – Công ty Cổ phần Giao nhận Trí tuệ (giảm 223.900.000VNĐ) và liên danh Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) – Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc tế (INTERLOG) (giảm 850.000.000 VNĐ). 

Trong khi căn cứ vào biên bản mở thầu được chính VNPT (Công ty Dịch vụ Viễn thông là Bên mời thầu), giá dự thầu và HSDT của 2 nhà thầu này không bao gồm thư giảm giá. Câu hỏi đặt ra vì sao Bên mời thầu, đơn vị chấm thầu và đơn vị thẩm định lại cho phép 2 nhà thầu trên được bổ sung tài liệu (thư giảm giá) sau thời điểm đóng thầu, trái với quy định của pháp luật vì thư giảm giá là một phần của HSDT.

Ngoài ra, việc đơn vị chấm thầu và đơn vị thẩm định chấp thuận thư giảm giá (sau thời điểm đóng thầu) của 2 nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư PITC – Công ty Cổ phần Giao nhận Trí tuệ và liên danh Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) – Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc tế (INTERLOG) đã làm thay đổi cơ bản giá dự thầu, làm ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng của nhà thầu, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các nhà thầu tham dự khác, đồng thời vi phạm Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về nguyên tắc đánh giá HSDT. Theo quy định này, đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

Cụ thể, sau khi được “sự chấp thuận” của tổ chấm thầu và tổ thẩm định, nhà thầu liên danh  Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) - Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc tế (INTERLOG) từ vị trí xếp hàng 4 (vì có giá dự thầu cao nhất trong số 4 nhà thầu tham dự) được xếp hạng 1 (sau khi trừ đi phần giảm giá) và trở thành nhà thầu được mời thương thảo và ký hợp đồng.

Điều này cũng khiến dư luận có cơ sở để đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình chấm thầm và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối vớ gói thầu này vì sau đó chính chủ đầu tư là VNPT đã phê duyệt thầu liên danh Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) – Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc tế (INTERLOG) trúng thầu gói thầu trên. 

Tham dự một đằng trúng thầu một nẻo  

Một điểm khó hiểu, mập mờ tại biên bản mở thầu, cả 4 nhà thầu đều tham gia với tư cách nhà thầu độc lập gồm Công ty Cổ phần Đầu tư PITC, Công ty Cổ phần TIMESCOM Toàn Cầu, Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO), Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thuận Thành thế nhưng tại tất cả các báo cáo đánh giá HSDT của đơn vị chấm thầu, báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư lại đánh giá 4 nhà thầu trên với tư cách nhà thầu liên danh. 

Theo đó, chỉ duy nhất Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thuận Thành đứng độc lập; còn lại 3 nhà thầu tham gia dự thầu là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư PITC – Công ty Cổ phần Giao nhận Trí tuệ; Công ty Cổ phần TIMESCOM Toàn Cầu liên danh với Công ty cổ phần Quang Minh; và liên danh Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) – Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc tế (INTERLOG). 

Căn cứ vào quy định pháp lý nào để VNPT cho phép nhà thầu thay đổi đại diện hợp pháp tại Đơn dự thầu đồng thời bổ sung thỏa thuận liên danh sau thời điểm đóng thầu. Trong khi đó, Nghị định 63/NG-CP (điều 14) nghiêm cấm việc chủ đầu tư cho phép nhà thầu được sửa đổi HSDT sau thời điểm đóng thầu.  

Với hàng loạt những khuất tất trong quá trình tổ chức đấu thầu Gói thầu “Lưu kho bãi” thuộc Dự án “Nâng cấp và mở rộng hệ thống vô tuyến khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận mạng Vinaphone năm 2015”, việc VNPT phê duyệt để liên danh Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) – Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc tế (INTERLOG) trúng thầu đã đúng quy định pháp luật chưa, có sự can thiệp nào trong quá trình lựa chọn nhà thầu đang là dấu hỏi lớn mà dư luận rất quan tâm.

Đáng chú ý, đây là gói thầu do VNPT là chủ đầu tư và được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tại Gói thầu này, liên danh Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) - Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc tế (INTERLOG) đã trúng thầu với giá trúng thầu 1.796.000.000 VNĐ.

Ngọc Trần

Cùng chuyên mục

Tin mới