Thứ Bảy , 07:25, Ngày 26/09/2020

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Tường: Xem xét trách nhiệm lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ

Những Cán bộ là người đứng đầu cấp xã, thị trấn, cán bộ địa chính sẽ xét xét, xử lí trách nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xác định năm 2018 là năm bản lề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Tường trong gia đoạn hiện nay. Trên cơ sở chấn chỉnh đội ngũ cán bộ cấp xã, huyện Vĩnh Tường phấn đấu thực hiện những mục tiêu như: Tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết cơ bản xong đất dịch vụ cho người dân và xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh mới về vi phạm Luật Đất đai; phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 16.208 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 351 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm; Hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với 2 xã Yên Lập và Kim Xá.

Ông Vũ Đức Kim, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Ảnh Tiến Dũng

Qua trao đổi, ông Vũ Đức Kim - Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc cho biết thêm: UBND huyện Vĩnh Tường đề nghị BTV Huyện ủy xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của 9 xã, thị trấn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng,... Nhất là công tác quản lý, xử lý vi phạm Luật Đất đai, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên địa bàn còn hạn chế, chưa quyết liệt, thậm trí có đơn vị còn đùn đẩy lên cấp trên giải quyết.

Bên cạnh đó UBND huyện Vĩnh Tường tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức địa chính của 6 xã, thị trấn theo Nghị định số 158/2007. Qua đó góp phần tăng cường công tác quản lí Nhà nước, thiết lập trật tự kỷ cương về quản lí đất đai trên địa bàn huyện. Các xã của huyện Vĩnh Tường có cán bộ địa chính sẽ bị luân chuyển là: xã Yên Bình chuyển đến xã Việt Xuân, xã Việt Xuân chuyển đến xã Yên Bình, xã Đại Đồng cán bộ địa chính chuyển đến xã Lý Nhân, xã Lý Nhân chuyển đến xã Đại Đồng, xã Vân Xuân cán bộ địa chính chuyển đến Tam Phúc, xã Tam Phúc chuyển đến Vân Xuân.

PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : lãnh đạo trách nhiệm nhiệm vụ

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất