Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Vĩnh Phúc: Dư nợ cho vay đầu tư phát triển tăng gần 100%
Năm 2019, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng Vĩnh Phúc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ xấu, mở rộng hoạt động bảo lãnh tín dụng,… nhờ đó, các mục tiêu tăng trưởng của năm hiện đã vượt so với kế hoạch đề ra.