Thứ Năm , 18:14, Ngày 13/08/2020

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Phúc: UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Chiều ngày 22/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc họp phiên thường kỳ tháng 10 cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, các đại biểu đề nghị trong các dự thảo cần làm rõ các nội dung liên quan đến nguyên tắc, đối tượng hỗ trợ; các quy định pháp luật liên quan và hiệu quả của chính sách sau khi ban hành và đi vào cuộc sống.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: Việc ban hành các nghị quyết sẽ tạo ra hành lang pháp lý căn bản, thuận lợi trong thu hút đầu tư, nhất là đối với các lĩnh vực liên quan đến khoa học, công nghệ. UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương đối với nội dung trong dự thảo các nghị quyết và giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các sở ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học, hoàn thiện các dự thảo để UBND tỉnh trình lên kỳ họp HĐND tỉnh.

Phiên họp cũng thống nhất với nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Y tế và các sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình lên HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019.

Về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Sở Xây dựng cần làm rõ những nội dung liên quan đến dân cư đô thị; nghiên cứu, cập nhật những dự án nhà ở đô thị đã triển khai hoặc sắp triển khai tại Vĩnh Phúc để tính toán chương trình phát triển nhà ở. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn chỉnh nội dung chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2030 để UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Về nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 17/2012 của UBND tỉnh về quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở ngành liên quan tiếp tục rà soát nội dung sửa đổi trong đó cần cụ thể hóa vai trò trách nhiệm của UBND cấp huyện trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích; nghiên cứu bố trí kinh phí cho hoạt động quản lý di tích.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào báo cáo kết quả 1 năm giải quyết đất dịch vụ và giải quyết các tồn tại liên quan đến việc đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao được đất cho nhân dân.

Về báo cáo kết quả 1 năm giải quyết đất dịch vụ và giải quyết các tồn tại liên quan đến việc đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao được đất cho nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu phải giải quyết xong đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn việc giải quyết đất dịch vụ; công khai minh bạch cách giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân được biết và giám sát việc thực hiện.

Về một số nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường; nghiên cứu tăng thêm kinh phí bảo vệ môi trường trong năm 2020; có kế hoạch xây dựng huyện, xã kiểu mẫu về nông thôn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Link gốc : http://khoe365.net.vn/vinh-phuc-ubnd-tinh-hop-phien-thuong-ky-thang-10-65713.html

Tin Liên quan

Tags : vĩnh phúc họp thường kỳ tháng 10

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất