Thứ Bảy , 10:30, Ngày 31/10/2020

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ, đền bù thu hồi đất đã phù hợp với quy định?

Việc hỗ trợ, đền bù thu hồi đất để mở rộng chùa Già Du ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đang vấp phải sự phản ứng quyết liệt của gia đình và người dân khu vực.

Tòa soạn nhận được đơn kêu cứu của gia đình ông Hạ Văn Cấp ở thôn 03, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh những bất cập liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đơn cầu cứu gửi đến cơ quan báo chí.

Theo phản ánh của ông Cấp, để phục vụ công trình “Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường”, UBND huyện Vĩnh Tường đã xây dựng phương án thu hồi hơn 1.600 m2 đất nông nghiệp của gia đình ông vốn đang làm trang trại nuôi chim cút từ nhiều năm nay. Điều đáng nói, quá trình thu hồi đất, UBND huyện Vĩnh Tường đã không thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Nghị định 47/2014/NĐ-CP; Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc… Việc này đã tạo nguy cơ gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của công dân có đất bị thu hồi.

Cụ thể, nội dung đơn kêu cứu của ông Hạ Văn Cấp có nêu, để phục vụ cho công trình nói trên, UBND huyện Vĩnh Tường đã thực hiện thu hồi đất không đúng theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai; không tổ chức lấy ý kiến, đối thoại với người dân về phương án giải phóng mặt bằng; gia đình ông Cấp không được biết về đơn giá bồi thường hỗ trợ tài sản, hỗ trợ di dời…

Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình “Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường” có xác định tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gia đình ông Hạ Văn Cấp và các hộ khác là trên 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 22/10/2018, UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND trong đó xác định kinh phí điều chỉnh bổ sung bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông Cấp là trên 110 triệu đồng và gia đình ông Phùng Duy Hưng là hơn 41 triệu đồng.

Văn bản này nêu rõ “Điều chỉnh tăng số tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho hộ ông Hạ Văn Cấp do Hội đồng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng sơ xuất trong quá trình kiểm kê, xác định nhầm quy cách trong quá trình tra giá. Bổ sung phương án bồi thường tài sản, vật kiến trúc của hộ ông Hạ Văn Cấp và hộ ông Phùng Duy Hưng do Hội đồng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng kiểm kê thiếu”.

Tuy nhiên, cũng theo phản ánh của ông Cấp, ngay cả với việc điều chỉnh, bổ sung nói trên, cách tính của Hội đồng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng vẫn chưa đúng với quy định của pháp luật; có dấu hiệu gây thiệt hại về kinh tế cho công dân.

Cụ thể, điều 3, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi rõ: Trong trường hợp người sử dụng đất không có hồ sơ, chứng từ chứng minh các chi phí đầu tư vào đất thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm kiểm tra, xác minh thực tế để xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, xin ý kiến các Sở chuyên ngành trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhưng theo ông Hạ Văn Cấp, toàn bộ các chi phí đầu tư vào diện tích đất bị thu hồi như chi phí san lấp, chi phí cải tạo nâng nền… của gia đình ông đều không được tính đến trong phương án bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, chi phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; chi phí hỗ trợ di chuyển vật nuôi… cũng không phù hợp so với thực tế. Gia đình ông Cấp có diện tích đất được Nhà nước thu hồi là trên 1.600 m2/1.968 m2 (tương đương hơn 82%). Điều 14, Quyết định số 35/QĐ-UBND nói trên cũng quy định: Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở.

Liên quan đến chi phí hỗ trợ di chuyển vật nuôi, Điều 17, Quyết định số 35/QĐ-UBND nêu rõ: Đối với vật nuôi khác (không phải là vật nuôi trong nuôi trồng thủy sản) nuôi tập trung theo quy mô công nghiệp, trang trại, tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ thực tế tính mức hỗ trợ chi phí di chuyển, lập phương án bồi thường trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợc theo từng dự án cụ thể. Trường hợp giá trị hỗ trợ dưới 20 triệu đồng giao UBND cấp huyện Quyết định. Song, theo ông Cấp, mức hỗ trợ được xác lập trong phương án do UBND huyện Vĩnh Tường “là quá thấp; không phù hợp với chi phí thực tế”.

Khu trang trại và sinh hoạt của gia đình bên chùa Già Du.

Trao đổi với phóng viên, ông Hạ Văn Cấp chia sẻ: “Tôi và gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương của huyện Vĩnh Tường trong việc thu hồi đất để phục vụ công trình xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn. Nhưng cũng đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường và Hội đồng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng thực hiện đúng theo các quy định hiện hành; bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của gia đình tôi”. 

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn trao đổi với phóng viên.

Liên quan đến những phản ánh của công dân, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết: “Trách nhiệm chính trong việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ thuộc về và Hội đồng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng; cấp xã chúng tôi chỉ là phối hợp thực hiện. Quan điểm của xã là sẽ thực hiện đúng những nội dung công việc theo phạm vi thẩm quyền. Đồng thời cũng kiến nghị Hội đồng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng thực hiện các bước trên cơ sở tôn trọng quyền lợi chính đáng của công dân”.

Liên quan đến những vướng mắc trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ công trình “Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường”, PV sẽ tiếp tục làm rõ trong các nội dung tiếp theo.

Nhóm PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : vĩnh phúc thu hồi đất đền bù chùa chiền

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất