Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Chàng rể Tây ở miền gái đẹp
Chàng trai người Mỹ có máu phiêu lưu rày đây mai đó bỗng một ngày giơ tay chịu trói để sơn nữ người K’Ho ở Lang Biang (Lâm Đồng) bắt làm chồng.