Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Bí thư tỉnh ra tay siết chặt quản lý đa cấp
Bí thư tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở ban ngành quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức hoạt động đa cấp.