Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Hình thức kỉ luật nào cho bà Hồ Thị Kim Thoa?
Song, như tất cả mọi vụ việc, điều quan tâm nhất của người dân lúc này là những vi phạm về kinh tế sẽ được xử lý như thế nào? Có thu hồi được những tài sản mất mát (nếu có) của nhà nước hay không?