Thứ Năm , 05:02, Ngày 22/10/2020

Gia đình và pháp luật

Về bản án 25 năm không thi hành được tại TP.HCM: Đề nghị Viện KSNDTC vào cuộc

Từ nhiều năm qua, công dân đã liên tục gửi đơn đề nghị thi hành bản án số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TANDTC tại TP.HCM nhưng đến nay, đã 25 năm, bản án không thể thi hành được.

Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ vụ án, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương (CCTPTW) đã có văn bản số 38/CV/BCĐCCTPTW ngày 23/6/2016 gửi Chánh án TANDTC, xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc, nhằm đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án (THA), không hiểu vì sao vẫn chưa có hồi âm.

Phiếu chuyển đơn của các cơ quan Trung ương và ĐBQH.

Trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự

Bản án phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TANDTC tại TP.HCM quyết định: Hủy hợp đồng mua bán nhà số 112 Nguyễn Chí Thanh, phường 16 quận 11, TP.HCM, giữa bà Vương Thục Phân và bà Sỳ Lý Cú; bà Vương Thục Phân có trách nhiệm thanh toán 66 lượng 1 chỉ 5 phân vàng 9999 cho bà Sỳ Lý Cú. Bà Cú có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 112 Nguyễn Chí Thanh, cho bà Trần Phụng Hoàn. Việc giao nhà và tiền bạc được tiến hành cùng một lúc và ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Sau khi bản án có hiệu lực, năm 1996, bà Trần Phụng Hoàn có đơn khiếu nại việc xét xử của tòa án gửi đến Cục quản lý thi hành án dân sự- Bộ Tư pháp, sau đó, Bộ Tư pháp đã chuyển đơn đến TANDTC. Đối với khoản bà Vương Thục Phân (do ông Trần Phụng Siêu đại diện) có trách nhiệm thanh toán số vàng 66 lượng 1 chỉ 5 phân vàng 9999 cho bà Sỳ Lý Cú, Cục THADS TP.HCM đã khôi phục thời hiệu để đưa ra thi hành, tuy nhiên khi THA chưa có kết quả thì bà Vương Thục Phân chết, không để lại di sản để thực hiện nghĩa vụ trả vàng cho bà Sỳ Lý Cú.

Cơ quan Tòa án có văn bản khẳng định ông Trần Phụng Siêu không có nghĩa vụ THA thay bà Vương Thục Phân số vàng trên. Cục THADS TP.HCM đã đình chỉ THA. Với khoản bà Sỳ Lý Cú phải trả nhà cho bà Trần Phụng Hoàn, do bà Hoàn làm đơn yêu cầu THA khi đã hết thời hiệu và không chứng minh được trở ngại khách quan để có căn cứ khôi phục thời hiệu nên Cục THADS TP.HCM đã ra quyết định số 1273/THA ngày 16/12/2005, không chấp nhận đơn xin khôi phục thời hiệu THA của bà Hoàn.

Tiếp đó, bà Hoàn có nhiều đơn khiếu nại đề nghị tiếp tục thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TANDTC tại TP.HCM. Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp có nhiều văn bản trả lời, khẳng định không có cơ sở để thi hành. Về vấn đề này, Thường trực Ban chỉ đạo CCTPTW nhận thấy: Đây là vấn đề cần được xem xét kỹ, vì vào năm 1996, bà Trần Phụng Hoàn đã có đơn gửi Cục quản lý thi hành án dân sự (nay là Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp) khiếu nại bản án và đã được Cục quản lý THADS chuyển cho TANDTC. Như vậy, việc các cơ quan THADS cho rằng bà Hoàn không có đơn yêu cầu THA và năm 2005, bà Trần Phụng Hoàn có đơn nhưng đã hết thời hiệu yêu cầu để không tiến hành THA cho bà Hoàn, là có phần máy móc, vì bà Hoàn vẫn có đơn khiếu nại bản án, để bảo vệ quyền sở hữu của mình nên không có đơn yêu cầu THA ngay.

Cơ quan THA cũng không giải thích, hướng dẫn cho bà Hoàn về thời hiệu THA và việc xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT đã có hiệu lực pháp luật ngay sau khi xét xử, là thuộc thẩm quyền của TANDTC, chứ không thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS. Các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Viện KSNDTC... đã có công văn gửi Bộ Tư pháp, để giải quyết theo thẩm quyền nhưng đến nay bản án vẫn chưa thi hành được.

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Châu Ngọc Hinh (được bà Trần Phụng Hoàn ủy quyền), Đại biểu Quốc hội - Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí, đã 3 lần chuyển đơn (năm 2016, 2017, 2018) đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp, để giải quyết theo thẩm quyền, thông báo kết quả giải quyết đến Viện KSNDTC và công dân nhưng đến nay vẫn là sự im lặng đáng sợ, gây bức xúc trong dư luận. Đây là trường hợp điển hình về nỗi khổ triền miên của người được THA.

Trước tình hình trên, với chức năng kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, người dân địa phương đề nghị Viện KSNDTC cần vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của cơ quan THADS cùng các cá nhân có liên quan, những khó khăn, vướng mắc, trở ngại cần tháo gỡ, để bản án số 81/DSPT của TANDTC tại TP.HCM được thi hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được THA. Công lý phải thực thi, để gia đình bà Trần Phụng Hoàn, không còn sống trong vô vọng.

Minh Yến

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : di chúc bản án hợp đồng mua bán

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất