Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ năm, 30/12/2021 09:00 (GMT+7)

Từ 1/1/2022: Tiếp tục giảm 20% lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành

Theo Thông tư 120/2021/TT-BTC , mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB được giảm 20% trong 06 tháng (từ ngày 01/01/2022 - 30/6/2022).

Cụ thể, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB sẽ bằng 80% mức lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

tm-img-alt

Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)

- Cấp mới: 160.000 đồng/lần cấp.

- Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất: 320.000 đồng/lần cấp.

- Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự: 80.000 đồng/lần cấp.

Lệ phí cấp giấy thông hành

- Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào hoặc Việt Nam - Campuchia: 40.000 đồng/lần cấp.

- Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc: 40.000 đồng/lần cấp.

- Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc: 4.000 đồng/lần cấp.

- Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam: 40.000 đồng/lần cấp.

Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh

- Cấp giấy phép xuất cảnh: 160.000 đồng/lần cấp.

- Cấp công hàm xin thị thực: 8.000 đồng/lần cấp

- Cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC

Cấp lần đầu: 960.000 đồng/lần cấp.

Cấp lại: 800.000 đồng/lần cấp.

Lệ phí cấp tem AB: 40.000 đồng/lần cấp

Lưu ý:Thẻ ABTC là thẻ đi lại ưu tiên của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card).

- Tem AB là một loại giấy miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đi công tác nước ngoài.

Mức lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB được áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022.

Kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại này áp dụng theo Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 hoặc các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Cùng chuyên mục

Tin mới