Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Bức tranh đô thị hóa ở Vĩnh Ngọc
Những năm qua, Vĩnh Ngọc đã thực hiện hoàn thành nhiều phần việc quan trọng của quá trình xây dựng Nông thôn mới và từng bước nâng tầm vùng quê nông nghiệp nông thôn trên con đường đô thị hoá.