Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Bức tranh đô thị hóa ở Vĩnh Ngọc
Những năm qua, Vĩnh Ngọc đã thực hiện hoàn thành nhiều phần việc quan trọng của quá trình xây dựng Nông thôn mới và từng bước nâng tầm vùng quê nông nghiệp nông thôn trên con đường đô thị hoá.
Đông Anh: Đông Hội ngày mới
Bài học chia sẻ từ thực tế mô hình xây dựng NTM của Đông Hội có vị trí, điều kiện tự nhiện khá thuận lợi cho giao thương kinh tế và phát triển dịch vụ thương mại.