Thứ Năm , 05:22, Ngày 22/10/2020

Gia đình và pháp luật

Trường THPT Thái Thuận - Bắc Giang: Xây dựng môi trường học đường an toàn

Trong những năm học vừa qua trường THPT Thái Thuận, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã đã có nhiều cố gắng và được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực về xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện của ngành GD- ĐT Bắc Giang.

Để có được thành tích nói trên, Ban giám hiệu nhà trường luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu nhiệm vụ của ngành.

Ngoại khóa "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông".

Mặt khác, chú trọng việc xây dựng tốt khối đoàn kết thống nhất cũng như xây dựng tốt mối quan hệ với nhân dân, phụ huynh và các thế hệ học sinh; phát huy tốt tinh thần tự lực trong công tác giảng dạy; xây dựng,̀ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học và các hoạt động  giáo dục. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, phù hợp với điều kiện của nhà trường, đáp ứng nhu cầu xã hội; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp, hiệu quả; khơi dậy tinh thần giảng dạy, học tập hăng say trong toàn trường.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường chủ động tăng cường công tác giáo dục cho học sinh trong việc thực hiện pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, tệ nạn học đường, giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng sống…thông qua việc tổ chức các chương trình ngoại khóa:"Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông", “Mạng xã hội và văn hóa trong thế giới ảo”...

PGS.TS Mai Văn Hưng-Giám đốc Trung tâm Nhân học và Phát triển trí tuệ, trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại buổi ngoại khóa “Mạng xã hội và văn hóa trong thế giới ảo”.

Học sinh thảo luận, trao đổi với PGS.TS Mai Văn Hưng tại buổi ngoại khóa “Mạng xã hội và văn hóa trong thế giới ảo”

Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã luôn chú trọng đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng môi trường sư phạm ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại Trường THPT Thái Thuận

Nhà trường đã xây dựng không gian sư phạm rất hài hòa và đẹp mắt. Chú trọng đầu tư sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh thân thiện với môi trường. Đồng thời trong quá trình dạy và học, đã tích hợp, lồng ghép những kiến thức cơ bản về môi trường vào giờ học ở các bộ môn Sinh học, Hóa học, Ngữ  văn, Địa lí,... Từ đó, giúp cho các em học sinh xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh.

Tự hào với những kết quả đã đạt được, thầy trò trường THPT Thái Thuận sẽ tiếp tục quyết tâm, không ngừng phấn đấu hơn nữa để nâng cao chất lượng trường. Góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường theo hướng bền vững.

PV

Nguồn : Sức khỏe & Pháp luật

Tags : Xây dựng an toàn Trường THPT Thái Thuận môi trường học đường

Tin Tuyển sinh tiếp theo

Tin Tuyển sinh mới nhất