Thứ Sáu , 06:08, Ngày 05/06/2020

Gia đình và pháp luật

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam: Cơ sở đáng tin cậy

Sau thời gian dài phát triển vững vàng, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã và đang trở thành cơ sở đáng tin cậy cho người lao động và doanh nghiệp.

Tiền thân là Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm được thành lập từ năm 1960 được sát nhập với các đơn vị: Trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị - Vinacomin, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc đổi tên thành Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (Phân hiệu Hoành Bồ).

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam là cơ sở đào tạo công lập, trực thuộc doanh nghiệp. Nhà trường chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan chủ quản là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Bộ LĐ-TB&XH. Để hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn giao và trách nhiệm với địa phương nơi có cơ sở đào tạo, những năm qua nhà trường đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất nhằm mục đích đào tạo nhân lực theo hướng cụ thể, hiệu quả. Năm 2017, tổng doanh thu của nhà trường đạt 283,964 tỷ đồng. Năm 2018, dự kiến doanh thu sẽ đạt trên 300 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu phát triển thị trường lao động, ngoài việc đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động, hoạt động đánh giá kỹ năng nghề là cơ sở và tiền đề cho việc cải thiện cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng lao động hiện nay. Ngoài ra việc triển khai tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo các quy định của Nhà nước còn nhằm nâng cao chất lượng lao động theo mặt bằng tiêu chuẩn chung trên toàn quốc và khu vực, tạo cơ hội về việc làm, thu nhập cho người lao động đồng thời cung cấp nguồn lao động có chất lượng cao cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, ngay từ đầu năm 2017 Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai công tác đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp đặc biệt là đối với các công việc, ngành nghề nằm trong danh mục bắt buộc phải đánh giá kỹ năng nghề theo quy định tại Nghị định 31/2015 của Chính phủ quy định. Đối với 3 nghề mỏ thuộc các đơn vị trong TKV và TCty Đông Bắc tính đến hết tháng 12/2017 đã tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho 20.500 lao động các nghề, trong đó số lượng người lao động 3 nghề mỏ hầm lò chiếm tỷ lệ trên 90%.

Song song với công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề đối với những nghề đặc thù mỏ hầm lò có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trong những năm qua Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, các trang thiết bị và đào tạo đánh giá viên để tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động các nghề khác, đến nay nhà trường đã được Bộ Lao động thương binh và xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 8 nghề gồm: (1) Kỹ thuật Khai thác mỏ hầm lò; (2) Kỹ thuật Xây dựng mỏ hầm lò; (3) Kỹ thuật Cơ điện mỏ hầm lò; (4) Điện Công nghiệp; (5) Hàn; (6) Giám định khối lượng và Chất lượng than; (7) Công nghệ Ô tô; (8) Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò.

Hiện nay công tác giáo dục nghề nghiệp và định hướng giáo dục nghề nghiệp cho lao động trẻ đang đứng trước đòi hỏi cấp bách để đáp ứng, cung cấp nguồn lao động cho doanh nghiệp. Công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thực chất là quá trình ôn luyện, củng cố, bổ sung, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng thực hành để nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức thái độ của người lao động từ bậc thấp đến bậc cao trong từng nghề, do đó nó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tạo nên môi trường học tập, rèn luyện liên tục (học tập suốt đời) cho người lao động.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó để thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định của Nhà nước trong năm 2018 và những năm tiếp theo, ngoài sự chủ động của nhà trường và các doanh nghiệp rất cần các cơ quan quản lý tiếp tục triển khai đồng bộ một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động có tay nghề, đáp ứng cho sản xuất của các đơn vị trong Tập đoàn TKV và các doanh nghiệp trên địa bàn.

PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : giáo dục Người lao động trường học

Tin Tuyển sinh tiếp theo

Tin Tuyển sinh mới nhất