Thứ Hai , 16:41, Ngày 26/10/2020

Gia đình và pháp luật

Trường Cao đẳng Hữu Nghị: Tự chủ giáo dục nghề nghiệp

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Hữu Nghị (trước đây là Trường Cao đẳng Hoan Châu) đã đạt được nhiều thành tựu nhất định.

Trường Cao đẳng Hoan Châu được thành lập theo quyết định số 3545/QĐ - BGDĐT ngày 19/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2016, chuyển các trường Cao đẳng, Trung cấp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban lãnh đạo nhà trường đã xây dựng đề án đổi tên trường trình Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Trường Cao đẳng Hoan Châu nay là Trường Cao đẳng Hữu Nghị.

Ngày 07/11/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 4701/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng Hoan Châu thành Trường Cao đẳng Hữu Nghị. 

Việc đổi tên trường là phù hợp với định hướng của Tập đoàn Giáo dục Hữu Nghị (nhà đầu tư trường, đồng thời cũng là nhà đầu tư Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Trường THPT Mai Hắc Đế...) đưa trường trở thành trường tiêu chuẩn quốc tế, có uy tín không chỉ tại Việt Nam mà còn tại khu vực, truyền tải thông điệp, triết lý và phương pháp giáo dục đào tạo của trường, tạo hiệu ứng tuyển sinh, thu hút đội ngũ người tài cho đào tạo và nghiên cứu...

Sau khi được đổi tên nhà trường đã xây dựng lại sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các chiến lược phát triển trường cho phù hợp với thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cụ thể như sau:

Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Hữu Nghị đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để trở thành những con người hữu ích trong cuộc sống.

Tầm nhìn: Trường Cao đẳng Hữu Nghị sẽ trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về chất lượng, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý. Cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp của quốc gia và khu vực.

Giá trị cốt lõi: Selected teachers (Giảng viên tinh chọn), Tailored programs (Chương trình tùy biến), Unrivaled service (Dịch vụ khác biệt), Diverse channels (Kênh học đa dạng), Experience - practical (Trải nghiệm thực tiễn), Network - global (Mạng lưới toàn cầu), Technology - intensive (Công nghệ đa dụng), Standards - international (Tiêu chuẩn quốc tế).

Chiến lược dạy và học: Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội, tạo được sự chủ động, sáng tạo trong công tác tuyển sinh.

Chiến lược hợp tác quốc tế: Từng bước thực hiện tiến trình quốc tế hóa, tạo sự công nhận của cộng đồng thế giới, nâng cao năng lực để xây dựng nhà trường đạt các chuẩn mực quốc tế, mở rộng các mối quan hệ đối tác trong khu vực và quốc tế, đưa sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp đi xuất khẩu lao động tại các thị trường quốc tế.

Chiến lược nhân sự: Thu hút và phát triển đội ngũ đa dạng, có năng lực và phẩm chất chính trị. Tạo mọi điều kiện để nhân sự hứng thú, an tâm làm việc lâu dài và phát huy tài năng.

Chiến lược phát triển cơ sở vật chất: Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt công tác đào tạo, ưu tiên mở rộng không gian tối ưu trên diện tích đất hiện có. Hiện đại hóa phương tiện dạy học và khảo thí trên nền tảng CNTT; xây dựng sân chơi, ký túc xá và cơ sở vật chất cho các hoạt động khác. Đầu tư và hiện đại hóa thư viện theo hướng thư viện điện tử. Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin hiện đại, tiến kịp với đà phát triển thông tin của nhân loại, công nghệ hóa mọi lĩnh vực trong hoạt động của trường.

Thông tin liên hệ: Trường Cao đẳng Hữu Nghị.

Địa chỉ: Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An

Website: www.caodanghuunghi.edu.vn 

Điện thoại: (0283)8934242

Hoàng Xuân Lộc

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : giáo dục tự chủ Trường Cao đẳng Hữu Nghị

Tin Tuyển sinh tiếp theo

Tin Tuyển sinh mới nhất