Thứ Ba , 04:59, Ngày 27/10/2020

Gia đình và pháp luật

TP.HCM: Xây dựng mô hình gia đình học tập ở khu dân cư

Ngày 15/8, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập TP. HCM và quận Tân Bình đã về khảo sát công tác xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp khu phố tại Phường 15, quận Tân Bình.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Phường 15 có bà Phạm Thị Thành, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 15; Thường trực Hội Khuyến học, đại diện các ban ngành, đoàn thể phường, trung tâm học tập cộng đồng, Cấp ủy, Ban đỉều hành, Chi hội khuyến học các khu phố trong phường.

Quang cảnh buổi họp về công tác xây dựng mô hình gia đình học tập ở khu dân cư.

Trong buổi làm việc, đoàn khảo sát đã lắng nghe và trao đổi các giải pháp tổ chức phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng học tập ở khu phố, phản ảnh những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện; đại diện Hội khuyến học, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường 15 báo cáo về công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, Trung tâm học tập cộng đồng, các trường học trên địa bàn với Ban vận động các khu phố trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư 44 ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đáng giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã".

Qua nghe báo cáo và trao đổi thẳng thắn tại buổi làm việc, thay mặt đoàn khảo sát, bà Dương Thị Trúc Bạch - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố - trưởng đoàn khảo sát,  trân trọng sự quan tâm của các Cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt việc xây dựng cộng đồng học tập ở khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế gia đình, ổn định an ninh trật tự xã hội, nâng cao chất lượng nhân lực và chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, cần lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về việc tham gia xây dựng các mô hình xã hội học tập, coi trọng công tác khảo sát nhu cầu học tập của người dân, tuyên truyền, tư vấn học nghề, giám sát, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được học theo nhu cầu; gắn phong trào xây dựng xã hội học tập với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đặc biệt chú ý việc xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, nơi ai cũng là “thầy giáo” đồng thời cũng là “học trò”. Ở mọi lúc, mọi nơi, các thành viên trong gia đình đều có thể trao đổi, hỗ trợ cho nhau từ nâng cao kiến thức văn hóa, hiểu và thực thi pháp luật, nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật, kỹ năng sống đến việc đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội,... nơi định hướng nhân cách tương lai cho lớp trẻ. Việc lồng ghép mô hình gia đình học tập với xây dựng gia đình văn hóa là cơ sở hình thành cộng đồng văn minh thích ứng trong thời kỳ đổi mới. 

Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : TP.HCM giải pháp Cộng đồng học tập thiết thực

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất