Thứ Hai , 01:40, Ngày 28/09/2020

Gia đình và pháp luật

TP.HCM: Dấu hiệu 'lạm quyền' khi ký liên tiếp các quyết định bổ nhiệm của PGĐ

Nhận thông tin từ Sở Nội vụ TP.HCM sẽ có quyết định bổ nhiệm Giám đốc cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (BQL DAĐTHTĐT), vị phó giám đốc của ban này đã nhanh chóng ký các quyết định bổ nhiệm cho cấp dưới.

Nhận thấy có "dấu hiệu bất thường" trong công tác bổ nhiệm cán bộ trong thời gian qua của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị nên đồng loạt cán bộ công nhân viên của đơn vị này đã làm đơn phản ánh đến nhiều cơ quan chức năng.

Theo nội dung đơn phản ánh, ngày 1/10/2019 ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng đã ký hàng loạt các quyết định bổ nhiệm bố trí cán bộ chưa công tâm, thiếu khách quan... mang tính áp đặt, bố trí không đúng năng lực, sở trường, bổ nhiệm không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Cụ thể bổ nhiệm ông V.H.L làm trưởng Ban điều hành ban 5, Ông N.H.B làm trưởng phòng kế hoạch đầu tư, ông L.Q.P làm Trưởng ban điều hành dự án 2…

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý của dự án Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố và hợp nhất với Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố. UBND thành phố phân công ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng tạm thời chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc ban này theo quy định.

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới của UBND TP.HCM

Ngày 03/10/2019 UBND TP. Hồ Chí Minh có Quyết định số: 114/ QĐ-UBND về việc điều động bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị điều động bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND quận 4 về làm Giám đốc ban thời gian là 05 năm do ông Nguyễn Thành Phong chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định.

Trước khi có Quyết trên, với chức danh là Phó Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng đã ký nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ mà không thông qua sự phân công hay chỉ đạo của cơ quan quản lý liệu có đúng chức năng nhiệm vụ được giao?

Quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.

Trong khi đó Nghị định 29/2012 của Chính phủ tại điều 28 quy định rõ thẩm quyền bổ nhiệm là Người đứng đầu. Tai Quyết định 27/2003 của Thủ tướng, điều 7 Quy chế bổ nhiệm cán bộ cụ thể như sau:

Điều 28. Thẩm quyền bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễm nhiệm đối với viên chức quản lý.

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc bổ nhiệm, giải quyết thôi giử chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức giử chức vụ quản lý theo phân cấp.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hoặc phân cấp việc bổ nhiệm, giải quyết thôi giử chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức.

Đối với điều 7 quy chế bổ nhiệm của thủ tướng chính phú có quy định.

Điều 7. Trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo:

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm.

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể qua các bước sau:

- Đối với nguồn nhân sự tại chổ: Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ và nguồn cán bộ trong quy hoạc hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị. Thảo luận lựa chọn giới thiệu nhân sự trê cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn.

- Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức được lãnh đạo giới thiệu… và phải làm các tờ trình kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định hiện hành.

Vậy với việc, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng chỉ với tư cách là phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tạm thời, chỉ được UBND thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ tạm điều hành hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ tài chính của ban trong khi chờ bổ nhiệm giám đốc ban từ UBND thành phố nhưng vẫn ra nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ khiến cho cán bộ công nhân viên của Ban rất bức xúc.

Sự việc trên mong các đơn vị liên quan của UBND thành phố cần sớm vào cuộc để làm rõ các quyết định của ông Dũng có đúng  luật? Ông Dũng căn cứ vào quy đình nào để bổ nhiệm cán như vậy? 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc trên đến bạn đọc.

Theo Thời báo Doanh nhân

Tags : dấu hiệu phó giám đốc TP.HCM quyết định bổ nhiệm lạm quyền

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất