Thứ Hai , 23:16, Ngày 21/09/2020

Gia đình và pháp luật

TP.Cần Thơ: Tăng trưởng kinh tế 7,51%, giá trị GRDP ước đạt 65.498,80 tỷ đồng

Thành phố Cần Thơ có 11/13 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước 11.124 tỷ đồng, đạt 98,84%. Trong đó: Thu nội địa 10.504 tỷ đồng, vượt 2,47%; thu thuế hải quan 620 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2019 UBND TP. Cần Thơ có 11/13 tiêu chí cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng ở mức khá (khoảng 7,51%), Giá trị GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt 65.498,80 tỷ đồng, tăng đều ở cả ba khu vực kinh tế. Trong đó, Sản xuất công nghiệp ước tăng 7,85% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện 134.303,34 tỷ đồng, vượt 1,08% Kế hoạch, tăng 11,43% so năm 2018.

Một góc TP. Cần Thơ đang trên đường phát triển. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng ở mức khá (khoảng 7,51%), cao hơn mức tăng bình quân cả nước (dự kiến khoảng 6,8%).

Tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ thu ngoại tệ ước 2.162,9 triệu USD, đạt 98,31%, tăng 4,49%; trong đó: xuất khẩu hàng hóa 1.712,7 triệu USD, đạt 97,87%, tăng 3,8%; dịch vụ thu ngoại tệ 450,2 triệu USD, vượt 0,04%, tăng 7,19%. Kim ngạch nhập khẩu ước 480,3 triệu USD, vượt 0,06%, tăng 11,37%. Du lịch đón trên 8,86 triệu lượt khách, doanh thu 4.435,3 tỷ đồng, tăng 17,2%.

Giao thông vận tải: vận chuyển hàng hóa đạt 10.320,17 ngàn tấn, tăng 2,56%; vận chuyển hành khách 59.050,6 ngàn lượt, tăng 2,86%, mở mới một số tuyến đường bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 2.292 ha, trong đó chuyển đổi đất trồng lúa sang cây ăn trái 1.274 ha và trên cây màu và rau các loại với tổng diện tích 1.018 ha. Diện tích gieo trồng lúa 225.142 ha, sản lượng đạt 1,362 triệu tấn. Trên địa bàn hiện có 75.000 con heo, 5.000 con bò, 1.955.000 con gia cầm...

Thủy sản phát triển theo hướng bền vững với tổng diện tích nuôi 10.100 ha, tổng sản lượng 229.915 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.124 tỷ đồng. Đến tháng 10/2019, tổng vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn đạt 78.700 tỷ đồng, tăng 8,55%; nguồn vốn huy động đáp ứng 91,72% tổng dư nợ cho vay. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 85.800 tỷ đồng, tăng 10,53%.

Năm học 2019 - 2020, tỷ lệ học sinh xét tuyển lớp 1 đạt 100%, lớp 6 đạt 99,16%; thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập tỷ lệ 90,73%. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước nâng cao chất lượng, hiện có 82/82 trạm y tế đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân 14,96 bác sĩ. Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được quan tâm đầu tư.

Công tác thanh tra đã triển khai 210 cuộc thanh, kiểm tra, qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm 51,03 tỷ đồng, ban hành 950 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,35 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 4 tỷ đồng. Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định 3.017 lượt; Tiếp nhận 3.200 đơn khiếu nại, tố cáo; qua phân loại và xử lý có 227 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 211/227 đơn. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Việc thực hiện chủ đề năm 2019 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Trong năm 2019, đã kiện toàn, hợp nhất, thành lập, giải thể, điều chỉnh thành viên 58 tổ chức phối hợp liên ngành. ban hành 44 quyết định công bố 431 Thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới và 470 TTHC bị bãi bỏ; đến nay, tổng số TTHC của toàn thành phố 1.840 thủ tục, giảm 222 TTHC so với năm 2018.

Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện nghiêm túc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước 52.086,34 tỷ đồng... Duy trì tổ chức Ngày hội việc làm, giao dịch việc làm trực tuyến, tư vấn và tuyển dụng,… Ước năm 2019, giải quyết việc làm cho 75.500 lao động. Công tác chăm lo đời sống gia đình người có công luôn được quan tâm cho 6.485 người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,75%, thu nhập bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng.

Năm 2019, việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố tuy có thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao, chuyển biến chậm; tái cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực gắn đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đạt được kỳ vọng, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP so với cả nước chiếm tỷ lệ còn cao. Việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế; Ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, hỗ trợ chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản được xem là thế mạnh giảm do giá giảm và thị trường gặp khó khăn trong khi chưa tạo được nhiều mặt hàng xuất khẩu mới. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh tả heo Châu Phi, hạn hán. Thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách chiếm tỷ trọng thấp... Tình hình tội phạm, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, UBND TP. Cần Thơ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tăng cường năng lực, chủ  động phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành hiệu quả đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương. Đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu.

Phát triển nguồn điện và lưới điện đáp ứng nhu cầu năng lượng cho sản xuất, sinh hoạt tiêu dùng, an toàn; tiếp tục triển khai đầu tư các tuyến điện theo Dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020, các hạng mục còn lại trên địa bàn huyện Thới Lai. Khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch, đúng tiến độ. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung.

Thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành. Tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, cung ứng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và khả năng cạnh tranh khi gia nhập thị trường quốc tế….

Mộng Trinh - Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : kinh tế cần thơ giá trị GRDP

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất