Thứ Tư , 06:06, Ngày 27/05/2020

Gia đình và pháp luật

TP Điện Biên Phủ: Đã phát hiện là sai sao mãi không sửa?

Do nhầm lẫn của cơ quan chuyên môn về cấp giấy CNQSD đất nên thửa đất của ông Dầu bị ghi nhầm thành ông Rồng. Dù có văn bản chỉ đạo của HĐND tỉnh nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Năm 1978 – 1980, vợ chồng ông Bùi Văn Dầu, vợ là Đinh Thị Viện (trú tại HTX Trường Căn, Thanh Nưa, Điện Biên, Lai Châu, nay là tổ dân phố 11, phường Thanh Trường,TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) tự khai hoang diện tích khoảng trên 500m2 đất và đã kê khai, đăng ký xin cấp đất ở lâu dài.  Trên bản đồ đo đạc năm 1996, thể hiện là thửa đất số 47 diện tích 604 m2, nằm trong khu dân cư thuộc tờ bản đồ số 265 ĐIV, đứng tên Bùi Văn Dầu, giáp ranh với thửa 46, đất thổ cư của ông Bùi Văn Rồng là em trai ruột của ông Dầu, cũng thuộc tờ bản đồ 265ĐIV. 

Năm 1997, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất), do nhầm lẫn của cơ quan chuyên môn về cấp giấy CNQSD đất tại giấy CNQSD đất số: 0062... QSDĐ/489/1997/QĐ-UB/H- UBND ngày 30/12/1997 đã ghi thửa đất số 47, diện tích 604m2, tờ bản đồ 265 ĐIV loại đất 2L (đất nông nghiệp) đứng tên ông Bùi Văn Rồng.

Văn bản của HĐND tỉnh Điện Biên.

Trong khi đó gia đình ông Bùi Văn Dầu, người đang trực tiếp sử dụng đất thổ cư diện tích 604m2 tại thửa 47, tờ bản đồ 265ĐIV không được quy chính chủ mà lại ghi là thửa đất số 04, tờ bản đồ số 289AIV diện tích 504m2 trong đó: 400m2/504m2 là đất thổ cư; 104m2 là loại đất vườn tạp vào giấy CNQSD đất số 00007... QSDĐ/489/1997/QĐ-UB/H-UBND ngày 30/12/1997, đứng tên ông Bùi Văn Dầu... nhưng trên thực tế, hiện trạng sử dụng thửa đất số 4, tờ bản đồ số  289 AIV là loại đất 2L (đất nông nghiệp), nằm ở giữa cánh đồng do em trai ông Dầu là Bùi Văn Rồng người trực tiếp sử dụng cho đến nay. 

Do chưa phát hiện được sự nhầm lẫn trong quá trình cấp giấy CNQSD đất của hai hộ gia đình anh em ông Dầu và ông Rồng, nên mọi hoạt động trên các thửa đất không có tranh chấp gì, vì thửa đất số 47 của gia đình ông Dầu, vẫn do ông Dầu trực tiếp sử dụng, thửa đất số 04 của gia đình ông Rồng, ông Rồng vẫn trực tiếp canh tác, mọi nghĩa vụ đối với thửa đất 47, gia đình ông Dầu thực hiện đầy đủ từ năm 1996.

Đến năm 2010, gia đình ông Dầu có làm đơn xin cấp giấy phép xây dựng tại thửa 47, tờ bản đồ 265ĐIV, thì ông Hoàng Văn Thiêm, nguyên là lãnh đạo của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Điện Biên Phủ phát hiện ra sự nhầm lẫn về 02 thửa đất số 47, tờ bản đồ 265ĐIV và thửa đất số 04 tờ bản đồ số 289AIV và yêu cầu gia đình ông Dầu, bà Viện về làm đơn xin cấp có thẩm quyền sửa và điều chỉnh lại cho chính xác.

Sau khi gia đình ông Dầu phát hiện ra sự nhầm lẫn này, gia đình ông đã nhiều lần gửi đơn thư đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngày 6/3/2012, UBND phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ đã kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Bùi Văn Dầu tại phường Thanh Trường và ghi nhận: Diện tích 713,2m2 tại thửa đất 47, tờ bản đồ 265ĐIV được đo đạc năm 1996 với thửa đất 206, 207, tờ bản đồ số 04, đo đạc năm 2010 là một, do gia đình ông Bùi Văn Dầu đang trực tiếp sử dụng và có đơn yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng đối tượng đang sử dụng đất.

Ngày 03/12/1013, UBND huyện Điện Biên có Văn bản số 2522/UBND-TNMT trả lời đơn đề nghị của bà Đinh Thị Viện xác nhận: “ …Thửa đất số 4, tờ bản đồ 289AIV, loại đất: 400m2 loại đất TC (đất ở) và 104m2 đất vườn ghi trong giấy chứng nhận của ông Bùi Văn Dầu, nhưng thực tế kiểm tra hiện trạng sử dụng đất là đất 2 lúa của gia đình ông Bùi Văn Rồng đang sử dụng.

Thửa đất số 47, tờ bản đồ 265ĐIV, loại đất lúa, diện tích 604m2, thửa đất ghi trong giấy chứng nhận của ông Bùi Văn Rồng, nhưng  kiểm tra hiện trạng đang sử dụng là đang trồng màu do gia đình bà Đinh Thị Viện và ông Bùi Văn Dầu – Đội 19, xã Thanh Nưa đang sử dụng.

Căn cứ biên bản xác minh vị trí, hiện trạng sử dụng đất của Văn phòng đăng ký QSD đất ngày 28/11/2013 và các giấy tờ liên quan. Các thửa đất trên thuộc địa phận thành phố Điện Biên Phủ, mọi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ…”.

Nhưng UBND TP Điện Biên Phủ, Phòng Tài nguyên-Môi trường và các đơn vị chức năng trả lời ông Dầu theo kiểu “vòng vo” hoặc là tránh né không giải quyết dứt điểm. Cuối cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã vào cuộc, và đến  ngày 26/3/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên có Báo cáo số 14/BC-BPC về  kết quả giám sát việc giải quyết đơn của ông Bùi Văn Dầu. Theo đó, Báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót đối với các cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

- Đối với trách nhiệm của UBND thành phố Điện Biên Phủ: “... chưa thực hiện việc thụ lý và ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông Bùi Văn Dầu là không đúng quy định của Luật Khiếu nại năm 2011” .

- Đối với UBND huyện Điên Biên đã có sai sót trong việc ghi mục đích sử dụng đất thửa số 4 khi cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Bùi Văn Dầu…..

- Đối với trách nhiệm Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên: “... đã có thiếu sót trong việc thực hiện quy trình, thủ tục lập hồ sơ địa chính và cấp trích lục bản đồ địa chính không chính xác cho gia đình ông Bùi Văn Dầu.

- Đối với trách nhiệm của huyện Điện Biên: “... đã có sai sót trong việc ghi mục đích sử dụng thửa đất số 4 khi cấp giấy CNQSDĐ cho gia đình ông Bùi Văn Dầu”.

 Cũng tại Báo cáo này, HĐND tỉnh Điện Biên đã yêu cầu UBND thành phố Điện Biên Phủ thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Dầu theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 31, Luật Khiếu nại năm 2011. Chủ trì, phố hợp với UBND huyện Điện Biên thực hiện quy trình, thủ tục đính chính GCNQSDĐ đã cấp cho gia đình ông Bùi Văn Dầu từ năm 1997 để bảo đảm việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Trao đổi với PV về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty TNHH luật Khôi Việt là đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình ông Bùi Văn Dầu nêu quan điểm như sau: Điều 25 Nghị định Số: 88/2009/NĐ-CP  ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về: Đính chính và thu hồi đối với loại Giấy chứng nhận đã cấp “Khi phát hiện nội dung ghi trên giấy chứng nhận đã có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp”.

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 106 Luật đất đai năm 2013 cũng quy định: “Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp sai sót trong các trường hợp sau đây:

- Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

-  Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận

Mặc dù đã có sự chỉ đạo từ cơ quan cao nhất tỉnh là HĐND tỉnh Điện Biên (từ tháng 3/2018) , nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết chậm trễ này là do thửa đất số 47 nêu trên đã cấp nhầm cho ông Rồng đứng tên (nhưng không trực tiếp sử dụng), và năm 2016 ông Rồng đã bán cho bà Phạm Thị Quỳnh, và năm 2017 bà Quỳnh lại bán cho người khác, tất nhiên việc mua bán này đều được sự chứng nhận của UBND thành phố Điện Biên Phủ, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên

Nhận định về việc khi vụ việc đang trong quá trình giải quyết  mà thẩm quyền giải quyết thuộc về UBND Thành phố Điện Biên Phủ  nhưng chính cơ quan này lại xác nhận việc chuyển nhượng thì hành vi này sẽ bị xử lý thế nào!  Luật sư Nguyễn Công Tá cho biết : “Điểm b, khoản 1, Điều 188, Luật đất đai năm 2013 quy định:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

b) Đất không có tranh chấp;”

Thửa đất số 47 thuộc tờ bản đồ số 265 lập năm 1996 (tức thửa đất số 207, tờ bản đồ số 04 lập năm 2010) đang có tranh chấp và trong quá trình giải quyết khiếu nại không đủ điều kiện chuyển nhượng đất như khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai quy định. Vì vậy, việc công nhận chuyển nhượng thửa đất đang có tranh chấp trên của UBND thành phố Điện Biên Phủ là trái với quy định của pháp luật và vi phạm vào những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 8, Điều 12 Luật Đất đai 2013:

“…8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai….”

Rõ ràng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi nêu trên phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017dưới đây:

“Điều 17. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

11. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư trái pháp luật; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái pháp luật;…”

Ngoài ra, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi cấp sai thông tin Giấy chứng nhận QSDĐ phải thu hồi và đính chính lại Giấy chứng nhận QSDĐ cho đúng thông tin thực tế theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 64 và điểm b, khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013:

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận…”

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này khi có những diễn biến tiếp theo.

Nhóm PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nhầm lẫn lỗi đánh máy Giấy CNQSDĐ sai sót

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất