Thứ Ba , 20:04, Ngày 31/03/2020

Gia đình và pháp luật

Tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2018

Chiều 6/11, Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần Công an TP Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018.

Năm 2018, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP (CATP) Hải Phòng, các đơn vị thuộc Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần CATP đã triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với chủ đề “Đoàn kết, kiên cường, kỷ cương, hiệu quả”, thi đua lập công chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Ngành Công an, đặc biệt là lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Giám đốc CATP thăm, động viên CBCS Phòng Tham mưu trực Tết.

Cấp ủy các đơn vị đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CAND theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn) tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc phục vụ nhân dân.

Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sỹ, qua đó góp phần bồi đắp cho cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, yêu ngành, yêu nghề, tận tụy, gắn bó với công việc. Ngay từ đầu năm, Phòng Tham mưu, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã giúp Đảng ủy - Giám đốc CATP tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn hướng về cơ sở, đã hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp, các địa phương duy trì hoạt động hiệu quả 335 mô hình, xây dựng mới 79 mô hình phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Cổng thông tin điện tử CATP và Báo An ninh Hải Phòng (trong năm đăng 75 tin bài về các các hoạt động phong trào, các hội nghị sơ, tổng kết và triển khai mô hình phong trào mới, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân quần chúng nhân dân tiêu biểu tại mục "gương người tốt, việc tốt" trong đấu tranh phòng chống tội phạm) v.v..

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" các đơn vị Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần CATP năm 2018.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong khối đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, triển khai sáp nhập Cảnh sát PCCC thành phố về Công an thành phố, thành lập đơn vị cấp phòng thực hiện chức năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Triển khai mô hình, tổ chức bộ máy mới của Công an thành phố Hải Phòng theo hướng tinh gọn, hướng về cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, bảo đảm công tác hậu cần, tài chính, viễn thông tin học, khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng của toàn lực lượng CATP.

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và của lực lượng CAND. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp tác động mạnh mẽ đến công tác đảm bảo an ninh trât tự trên địa bàn thành phố, song được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; bám sát các chương trình, kế hoạch và chỉ tiêu đề ra, các đơn vị trong khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, góp phần cùng toàn lực lượng CATP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, không để bị động, bất ngờ, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Với những nỗ lực, thành tích ấn tượng trong năm qua, các đơn vị Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần CATP đã có 103 lượt tập thể và 261 lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen các cấp.

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2018, các đơn vị trong Khối đã bầu Phòng Tham mưu là đơn vị được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Bộ Công an năm 2018; giới thiệu Đại úy Nguyễn Minh Khoa, Phó Đội trưởng Đội Văn thư hành chính - Phòng Tham mưu là Gương mặt tiêu biểu CATP năm 2018.

Phát huy những kết quả đã đạt được, các đơn vị trong Khối sẽ tiếp tục quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác năm 2019, góp phần xây dựng Đảng bộ, lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nguyễn Dương

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : tổng kết an ninh tổ quốc

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất