Chủ nhật, 10:33, Ngày 31/05/2020

Gia đình và pháp luật

Tiền Giang: Đề phòng việc phát mãi đất thuê của Nhà nước, trả nợ cho ngân hàng

Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng thích hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn tạm thời và có vòng luân chuyển vốn nhanh và đồng thời giúp doanh nghiệp có thể chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn của mình. Nhưng trong trường hợp này…

Khi doanh nghiệp vay tiền ngân hàng không có khả năng trả nợ khi đến hạn thì ngân hàng có thể làm đơn khởi kiện doanh nghiệp đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền nhằm giải quyết theo thủ tục tố tụng. Buộc doanh nghiệp phải trả lại đầy đủ số tiền vay và tiền lãi. Nếu sau khi Tòa án xét xử mà vẫn không chấp hành việc trả tiền cho ngân hàng thì sẽ bị Cơ quan Thi hành án dân sự cưỡng chế thi hành án, có thể kê biên, phong tỏa tài sản,… để thu hồi số nợ cho ngân hàng.

Nhưng trong trường hợp ở Tiền Giang, cụ thể liên quan đến Công ty TNHH Song Thuận, trụ sở Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, ngân hàng chỉ có thể thu hồ nợ vốn vay và lãi vay sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên bố doanh nghiệp này “được” phá sản.

Thủ tục cho Công ty TNHH Song Thuận phá sản cho đến nay đã xong giai đoạn thẩm định giá tài sản. Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, bộc lộ những dấu hiệu khuất tất liên quan đến quyền sử dụng đất mà doanh nghiệp này đã thuê của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang, rất cần các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương theo dõi và chỉ đạo chặt chẽ, tránh trường hợp đất đai thuộc quyền quản lý của Nhà nước bị đem đấu giá, phát mãi mà chúng tôi đề cập trong bài viết này.

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, ngày 09/8/2005, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Tiền Giang (đại diện UBND tỉnh Tiền Giang) ký hợp đồng số 308/HĐTĐ với Bên thuê đất là Công ty TNHH Song Thuận được thuê diện tích đất là 6.373 m2, tọa lạc tại ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Lô đất thuộc thửa 2755, số tờ bản đồ 02 (lập ngày 04/7/2005) để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu và bãi chứa hàng hóa. Giá thuê đất là 1.470 đồng/m2/năm. Giá đất được điều chỉnh hàng năm theo bảng giá các loại đất do UBND tỉnh quy định. Trước đó, ngày 03/8/2005, UBND tỉnh Tiền Giang đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 026420 (vào sổ số T00072) cho Công ty TNHH Song Thuận.

Tương tự, ngày 08/01/2008, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Tiền Giang (đại diện UBND tỉnh Tiền Giang) ký hợp đồng số 54/HĐTĐ với Bên thuê đất là Công ty TNHH Song Thuận được thuê diện tích đất là 10.433,7 m2, tọa lạc tại ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Lô đất thuộc thửa 3090, số tờ bản đồ 02 (lập ngày 18/12/2007) để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh.

Giá thuê đất là 2.499 đồng/m2/năm. Giá đất được điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Và trước đó, như một tiền lệ, vào ngày 07/01/2008, UBND tỉnh Tiền Giang đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AT 776150 (vào sổ số T000104) cho Công ty TNHH Song Thuận khi các bên có liên quan chưa tiến hành thương thảo việc ký kết hợp đồng cho thuê đất (!?).

Trong một trường hợp khác, ngày 14/02/2007, tài sản gắn liền với đất, nhà xưởng với tổng diện tích 6.641,17 m2, theo Giấy CNQDHCTXD số 0077, cấp ngày 20/12/2006 đã được Chi nhánh ngân hàng Công Thương Tiền Giang yêu cầu đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tiền Giang. Theo dòng thời gian, lần lượt nhà xưởng, tài sản gắn liền với đất và các tài sản khác như ô tô, sà lan, đều được thế chấp tại các ngân hàng TMCP như: Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang, Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tiền Giang…

Thông tin thể hiện trên “Phụ lục pháp lý của tài sản thẩm định giá” kèm theo chứng thư số: SGN1-5782/2019/EXIMA, ngày 12/7/2019 do Công ty CP Thẩm định giá E Xim tại mục 2, Phần II (Pháp lý đối với quyền sử dụng đất), nêu rõ: “Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số T000398 ngày 28/11/2007 do UBND tỉnh Tiền Giang chứng nhận cho Công ty TNHH Song Thuận được quyền sử dụng thửa đất số 1215, tờ bản đồ số 03, địa chỉ ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, diện tích 966,9m2, đất sản xuất kinh doanh (đất thuê trả tiền hàng năm đến ngày 26/01/2055)”.

Và theo kết quả thẩm định giá: “Quyền sử dụng đất số AI 776261, thửa số 1215, tờ bản đồ số 03, loại đất SKC, với diện tích 966,9 m2 được xác định đơn giá là 3.220.000 đồng/m2, tổng giá trị định giá là 3.113.418.000 đồng (Ba tỷ một trăm mười ba triệu bốn trăm mười tám ngàn đồng).

Với tình trạng pháp lý: “Khách hàng chỉ cung cấp bản photocopy không chứng, không đối chiếu được với bản gốc, theo khách hàng thông báo đang thế chấp tại ngân hàng”. Lẽ nào, quyền sử dụng đất mà doanh nghiệp này đang thuê hàng năm của UBND tỉnh, đã được thế chấp và chờ “phát mãi” dựa vào cơ sở thẩm định này?.

Căn cứ vào quy định của Nghị định số 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2004 về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án có quy định viện dẫn một số điều khoản của Luật Đất đai năm 2003 và phải lưu ý đến văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

Theo đó, các loại quyền sử dụng đất được kê biên, đấu giá để thi hành án phải là quyền sử dụng đất của người phải thi hành án mà theo quy định của pháp luật về đất đai được phép chuyển quyền sử dụng. Việc xác định quyền sử dụng đất nào của người phải thi hành án được chuyển quyền sử dụng đất căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2003, cần căn cứ vào loại chủ thể (người) sử dụng đất. Trong đó, quy định đối với người phải thi hành án là tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trong nước là:

- Tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; (Điều 111);

- Trường hợp tiền sử dụng đất đã trả cho việc chuyển mục đích sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước mà tổ chức kinh tế sử dụng đất chọn hình thức thuê đất thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 111 của Luật Đất đai 2003;

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên (đất thuê trả tiền hàng năm) thì diện tích đất Công ty TNHH Song Thuận thuê với mục đích sản xuất, kinh doanh, không thể thuộc đối tượng bị đem ra kê biên, thanh lý, phát mãi để thi hành án.

Chưa hết, các lô đất thuộc quyền sử dụng số AI 776150, thửa 3090, tờ bản đồ số 02 và quyền sử dụng đất số AB 026420, thửa 2755, tờ bản đồ số 2, cũng đã nằm trong nội dung thẩm định giá của Công ty CP Thẩm định giá E Xim ngày 12/7/2019?

Theo quy định, cho vay theo hạn mức tín dụng là phương thức cho vay mà ở đó ngân hàng sẽ cấp một hạn mức vay và doanh nghiệp duy trì mức dư nợ không vượt quá hạn mức đã cấp, tài sản đảm bảo trong trường hợp này là bất động sản, giấy tờ có giá hay tài sản đảm bảo khác mà được ngân hàng chấp thuận.

Theo phương thức cho vay này khách hàng được ngân hàng xác định cho một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định để làm căn cứ cho việc vay lần sau, trong đó hạn mức cho vay và thời hạn cho vay sẽ được thể hiện trong hợp đồng tín dụng giữa hai bên. Quy định này, cho đến nay, đã bộc lộ khá nhiều sơ hở để “kẻ xấu” lợi dụng nhằm chiếm đoạt tiền ngân hàng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Như chúng tôi đã cảnh báo từ các số báo trước, việc Công ty TNHH Song Thuận tuyên bố phá sản và đã “được” Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định cho phá sản sẽ tiềm ẩn những hậu quả pháp lý, chưa kể quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Chúng tôi tiếp tục chuyển thông tin này đến Cơ quan Điều tra – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang để góp phần làm rõ những khuất tất từ việc doanh nghiệp này được Tòa án “cho” phá sản.

Ban Pháp luật

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : trả nợ đất thuê phát mãi

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất