Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Ma trận thực phẩm chức năng
Chưa bao giờ thị trường thực phẩm chức năng lại phát triển mạnh như hiện nay, bên cạnh việc mang lại cho người tiêu dùng nhiều lợi ích thì chúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường…
Cao xương ngựa với bệnh suy tủy
Trong xu thế phát triển của thế giới hiện đại, những căn bệnh "mãn tính không lây" lại gia tăng trong xã hội. Thực phẩm chức năng như cao xương ngựa là “công cụ” dự phòng sức khỏe cho mọi người.