Chủ nhật, 14:17, Ngày 05/04/2020

Gia đình và pháp luật

Thu hồi đất DA Căn cứ DV dầu khí Sao Mai–Bến Đình: Dân mòn mỏi đòi tiền hỗ trợ?

Việc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện DA Căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai – Bến Đình và đường vào khu Căn cứ nhưng không bồi thường hay hỗ trợ cho dân đang gây bức xúc.

Mặc dù đất được các hộ dân khai hoang, làm đầm để nuôi trồng thủy sản từ trước những năm 1992. Các hộ dân sử dụng đất ổn định từ lúc khai hoang cho đến khi bị thu hồi, không có tranh chấp, khi sử dụng, các hộ không bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thế nhưng, năm 2008, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án mà không bồi thường, hỗ trợ.

Khu đất đang bị các hộ dân khiếu nại khi thu hồi.

12 năm “mỏi mòn” đi đòi tiền hỗ trợ

Trao đổi với phóng viên, các hộ dân bức xúc cho biết, vùng đất này trước đây là bãi bồi gập mặn, hoang hoá, không bóng người ở. Từ trước những năm 1992, các hộ dân đã quyết định ra vùng đất này để khai hoang, lập nhà, bám đất lập nghiệp. Trong quá trình khai hoang, các hộ dân đã bỏ không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, cải tạo đất... đắp bờ làm đầm, để nuôi trồng thủy sản, đất mới có được như ngày nay...

Thế nhưng, năm 2008, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quyết định thu hồi đất, để thực hiện Dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai – Bến Đình và đường vào khu Căn cứ, tất cả các hộ dân lại không được bồi thường hay hỗ trợ gì, điều này đã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan gia bại sản, phải tha phương cầu thực, khi không còn tư liệu sản xuất...

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 24/3/2008, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Quyết định số 1212/QĐ-UBND, về việc thu hồi 1.633.217,3 m2 đất tại phường 6, phường 9, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, để đầu tư xây dựng Căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai – Bến Đình và đường vào khu Căn cứ, giao cho Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình làm Chủ đầu tư.

Sau đó, UBND TP Vũng Tàu ban hành các quyết định thu hồi đất tới từng hộ gia đình. Sau khi nhận được quyết định thu hồi đất, nhưng không được bồi thường hay hỗ trợ gì, các hộ dân đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị xem xét hỗ trợ công khai phá, sử dụng đất, được trả lời bằng Văn bản số 8304 ngày 2/11/2015 và số 5532 ngày 3/8/2015, cho biết, ngày 8/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 9343/UBND-VP, nêu: “Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu xem xét giải quyết, thời hạn 30 ngày”.

Thế nhưng, UBND TP Vũng Tàu không giải quyết, mà tới ngày 16/12/2016 mới trả lời: Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã hết hiệu lực. Các hộ dân liên tục khiếu nại. Trải qua gần 12 năm, kể từ khi có quyết định thu hồi đất, với nhiều văn bản chuyển đơn, chỉ đạo từ thành phố, tỉnh, Trung ương, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vũng Tàu mới có văn bản đề xuất mức hỗ trợ cho các hộ dân bằng 8.300 đồng/m2, áp dụng không vượt quá giới hạn (3ha). Các hộ dân bức xúc, tiếp tục làm đơn khiếu nại.

Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 140/TB-UBND, về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân theo định kì, đối với trường hợp của 12 hộ dân, có nội dung: “Giao Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường nơi có đất tổ chức khảo sát thực địa để kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ, hoàn cảnh sinh sống, trên cơ sở đó đề xuất mức hỗ trợ phù hợp cho các hộ dân, báo cáo UBND tỉnh. Thời hạn báo cáo trong tháng 4/2017”.

Nhưng, mọi việc vẫn cứ “dậm chân tại chỗ”. Sau buổi họp ngày 21/6/2018, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì, tại Thông báo số 338/TB-UBND ngày 27/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Giao UBND TP Vũng Tàu, trên cơ sở ý kiến các ngành tại buổi họp, hệ thống lại nội dung vụ việc, nêu lí do của việc đề xuất mức hỗ trợ, thống kê diện tích hỗ trợ cụ thể của từng hộ, tính toán tiền dự kiến hỗ trợ, báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo”.

Ngày 12/10/2018, UBND TP Vũng Tàu mới có Văn bản số 5949/UBND-TNMT, đề xuất phương án hỗ trợ về đất cho các hộ dân. Theo đó, căn cứ các quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh, UBND TP Vũng Tàu đề xuất phương án: Hỗ trợ cho 318.107m2/519.782,8m2 bị thu hồi, với mức 50% giá đất nông nghiệp, giá trị bằng 79.000 đồng/m2; tổng kinh phí hỗ trợ dự toán bằng 25.130.453.000 đồng; số hộ được hỗ trợ 15 hộ… Phương án này đã được các hộ dân đồng ý.

Vậy nhưng, tại Thông báo số 610/TB-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh, về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình tại cuộc họp ngày 22/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lại chỉ đạo: Giao UBND TP Vũng Tàu kiểm tra lại hồ sơ thu hồi đất, kiểm kê bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân, hiện trạng sử dụng đất (có tài liệu bằng hình ảnh, quay phim để chứng minh); trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính căn cứ chính sách hiện hành, thống nhất đề xuất mức hỗ trợ phù hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn báo cáo trong tháng 11/2018”.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu “ngược” với báo cáo của UBND TP Vũng Tàu?

Ngày 16/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2757/STNMT-CCQLĐĐ, về việc hỗ trợ về đất đối với 12 hộ dân thuộc Dự án. Tuy nhiên, tại văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường lại căn cứ vào Văn bản số 176/UBND-PTQĐ ngày 23/9/2016 của UBND TP Vũng Tàu, để cho rằng: Năm 1999, 2000, các hộ dân sử dụng đất trên đã tự ý chiếm dụng, chặt phá rừng ngập mặt, đắp bờ bao làm đầm, đánh bắt thủy sản tự nhiên.

Hành vi chặt phá rừng, lấn chiếm đất này đã bị Đoàn thanh tra theo Quyết định số 601/QĐ.UB ngày 7/5/2002 của UBND TP Vũng Tàu lập Biên bản vi phạm hành chính, tại Báo cáo số 105/BC.KT ngày 29/11/2002, Đoàn kiểm tra đã có nhận xét và kết luận chung: Qua kiểm tra cho thấy, các hộ dân khẳng định, sử dụng đất chủ yếu do bao chiếm và tự chuyển nhượng bất hợp pháp bằng giấy tờ viết bay, phá hoại rừng tự nhiên trong thời gian dài.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các hộ phải trồng lại rừng, khôi phục lại hiện trạng và kiến nghị với UBND TP xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bao chiếm, sử dụng và chuyển nhượng trái phép. Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh: Khi thu hồi đất làm dự án, UBND TP Vũng Tàu đã hỗ trợ tài sản, cây trồng, vật nuôi theo chính sách hiện hành cho 14 hộ dân nói trên.

Đồng thời, Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã đồng ý hỗ trợ về đất, với số tiền 15.000.000 đồng/ha, tạo công ăn việc làm cho con của các hộ dân có đất bị thu hồi, chính sách này hiện nay đang được Công ty duy trì, thực hiện. Ngoài ra, để tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ bị thu hồi đất, UBND tỉnh đã cho phép áp dụng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, với mức giá hỗ trợ là 8.3đồng/m2 và diện tích đất được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương (3ha), tương tự mức hỗ trợ đối với các trường hợp có Hợp đồng nhận khoán và bảo vệ rừng với Nhà nước theo chương trình 327 tại TP Vũng Tàu.

Đất bị thu hồi, không được hỗ trợ, khiến gia đình ông Thái Văn Nghĩa tan gia bại sản, phải đi thuê nhà ở qua ngày.

UBND TP Vũng Tàu căn cứ quy định tại Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 1/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để đề xuất hỗ trợ 50% giá đất nông nghiệp, theo Bảng giá đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008, 79.000 đồng/m2, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy: Các hộ dân sử dụng đất lấn chiếm, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại quyết định trên. Việc hỗ trợ 50% giá đất nông nghiệp (79.000 đồng/m2) sẽ dẫn đến việc chênh lệch về chính sách hỗ trợ giữa các đối tượng nhận khoán và bảo vệ rừng với Nhà nước theo Chương trình 327...

Liên quan vấn đề này, trao đổi với phóng viên, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Trong quá trình sử dụng, các hộ dân không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai... Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đang yêu cầu các Sở, ngành sớm đưa ra phương án hỗ trợ cho các hộ dân.

Ngoài ra, ông Phạm Tấn Chiểu, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu cho biết thêm: Sau khi ban hành phương án hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi là 8.300 đồng/m2, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bị Kiểm toán Nhà nước kiểm tra và cho rằng, phương án hỗ trợ của UBND TP Vũng Tàu đề xuất với UBND tỉnh là không đúng, nên UBND tỉnh đã đề nghị UBND TP đề xuất phương án hỗ trợ khác. Còn việc Sở Tài nguyên và Môi trường lại dự vào Văn bản số 176/UBND-PTQĐ ngày 23/9/2016 của UBND TP Vũng Tàu là không đúng, vì chúng tôi đã họp rất nhiều lần với lãnh đạo các Sở, trong đó có cả Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các hộ dân, báo đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sớm hỗ trợ tiền cho các hộ dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dự án bồi thường hỗ trợ

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất