Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Lo ngại bong bóng bất động sản năm 2022?
Theo chuyên gia. điều quan trọng mà Chính phủ cần làm là hỗ trợ mở rộng nguồn cung BĐS ra thị trường để bong bóng BĐS và kinh tế không xảy ra. Nếu không, giá cả BĐS sẽ tiếp tục leo thang trong năm 2022 và ngành sẽ trở nên khó chạm tới người mua nhà ở.