Thứ Ba , 20:50, Ngày 20/10/2020

Gia đình và pháp luật

Thái Nguyên: Tiếp tục xử lý nhiều sai phạm ở Mỏ đá Núi Voi

Có hàng loạt những sai phạm, dấu hiệu sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP cơ điện luyện kim Thái Nguyên – Mỏ đá Núi Voi (Mỏ đá Núi Voi)

UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 2650/UBND-CNN ngày 29/7/2016 chỉ đạo: Yêu cầu Mỏ đá Núi Voi tạm dừng việc thực hiện các hợp đồng liên doanh góp vốn bằng đất với các đơn vị (Công ty TNHH H&P, Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình Bắc Nam, Công ty TNHH gạch không nung Quang Minh, Công ty TNHH MTV xây dựng 472) tại thị trấn Chùa Hang (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Giao sở TN&MT lập đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý và sử dụng đất của Mỏ đá Núi Voi, tham mưu báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật (yêu cầu báo cáo trước ngày 10/8/2016).

Hình minh họa.

Qua quá trình thanh kiểm tra, ngày 17/11/2016 Sở TN&MT đã ban hành văn bản số 70/KL-STNMT về việc Kết luận thanh tra Mỏ đá Núi Voi. Kết luận này nêu rõ: Đối với diện tích 489.460,1 m2 đất Mỏ đá Núi Voi đã được cấp GCNQSDĐ, ký hợp đồng thuê đất, đơn vị quản lý sử dụng đúng diện tích, đúng ranh giới, không có tranh chấp, không có hiện tượng bị lấn chiếm.

Tại khu bể bơi cũ diện tích 4.971m2 hiện nay không sử dụng. Diện tích 57.530m2 Mỏ đá Núi Voi đang sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh nhưng chưa nộp tiền thuê đất từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/7/2016 và tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 32/7/2016 là 573.960.371 đồng, yêu cầu Mỏ đá Núi Voi nộp về tài khoản tạm giữ của Sở TN&MT.

Hợp đồng góp vốn liên doanh hợp tác sản xuất kinh doanh của Công ty CP cơ điện luyện kim Thái Nguyên bản chất là việc cho thuê tài sản gắn liền với quyền sử dụng 15.649m2 đất thuê. Việc cho thuê là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 175 Luật đất đai năm 2013... Giao Chánh thanh tra Sở TN&MT thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và phối hợp với các cơ quan liên quan xác định số lợi bất hợp pháp thu được từ 4 hợp đồng đã ký để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Yêu cầu Công ty CP cơ điện luyện kim Thái Nguyên chủ động thanh lý 04 Hợp đồng kinh tế về liên doanh hợp tác sản xuất kinh doanh với 04 công ty (H&P, Quang Minh, Bắc Nam, 472) do có một số nội dung trái quy định hiện hành. Yêu cầu Công ty CP cơ điện luyện kim Thái Nguyên thực hiện việc rà soát lại toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng và lập phương án sử dụng đất phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị, báo cáo Sở TN&MT trước ngày 15/12/2016...

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế cho tới nay các đơn vị tại Mỏ đá Núi Voi vẫn hoạt động bình thường, bất chấp những kết luận và yêu cầu của các cơ quan chức năng. Trả lời với cơ quan báo chí về vấn đề này, ngày 21/12/2016 ông Nguyễn Văn Thủy (Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ) cho biết: Mỏ đá Núi Voi đã hoạt động và tồn tại nhiều năm nay. Qua làm việc đã xác định một số liên doanh trái quy định của pháp luật, một phần thì bị bỏ hoang. Huyện cũng đã cùng làm việc với Mỏ đá Núi Voi, thống nhất cùng rà soát toàn bộ diện tích đất sử dụng, không sử dụng, đất lấn chiếm vào đất công của huyện tuy nhiên đến nay chưa thống nhất được phương án giải quyết cụ thể.

Quan điểm của huyện là sau khi rà soát sẽ đề nghị Mỏ đá Núi Voi trả lại phần đất nếu đất đó thuộc về huyện (đây cũng là việc làm nhằm giảm thuế cho doanh nghiệp, tránh lãng phí đất). Tuy nhiên, theo Kết luận của thanh tra Sở TN&MT thì còn có phần chung chung, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện do đó rất mong muốn tỉnh giải quyết dứt điểm những tồn tại này. Cũng theo ông Thủy, hiện vẫn thấy các doanh nghiệp trong Mỏ đá Núi Voi đang diễn ra hoạt động sản xuất. Kết luận thanh tra không giao rõ thẩm quyền trong việc tháo dỡ thuộc về ai nên huyện cũng chưa biết sẽ xử lý thế nào. Bất kể doanh nghiệp nào sai phạm cũng phải xử lý theo mức độ và thẩm quyền.

Ngày 23/12/2016 trao đổi qua điện thoại, ông Phan Thanh Hà (Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Theo các nội dung thanh tra Sở TN&MT kết luận, chậm nhất là ngày 15/12/2016 Mỏ đá Núi Voi được yêu cầu nộp báo theo các nội dung có trong kết luận yêu cầu về Sở. Hiện Mỏ đá Núi Voi đã nộp báo cáo nhưng trong nội dung báo cáo còn thiếu phần kết quả thanh lý. Đối với phương án sử dụng đất thì Sở sẽ thành lập hội đồng về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, đánh giá tính hiệu quả, thực tiễn,... của dự án thì mới có thể thực hiện được.

Số tiền hơn 500 triệu đồng nộp phạt thì Mỏ đá Núi Voi đã ký nhận vào thông báo, tuy nhiên việc tiền đã nộp vào kho bạc chưa thì cần phải kiểm tra lại. Đối với các hợp đồng liên doanh với các công ty khác, thẩm quyền của Sở TN&MT chỉ có thể yêu cầu thanh lý vì có một số điều trái quy định của pháp luật. Sở sẽ triển khai sớm thành lập hội đồng thẩm định, cùng với huyện gọi đơn vị sang chốt nội dung và có những chế tài xử lý từng nội dung phù hợp.

Trần Thị/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : sai phạm Đồng Hỷ- Thái Nguyên Mỏ đá Núi Voi UBND tỉnh Thái Nguyên liên doanh trái quy định

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất