Thứ Năm , 09:03, Ngày 29/10/2020

Gia đình và pháp luật

Tạm dừng xuất bản báo in Quảng Ninh hàng ngày từ ngày 2/4 đến hết ngày 15/4

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm truyền thông tỉnh đã tạm dừng xuất bản báo in Quảng Ninh hàng ngày từ 1/4 đến hết 15/4.

Trước khi báo cáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã rà soát và thấy rằng việc phát hành báo do nhân viên bưu điện thực hiện, đưa đến hàng vạn bạn đọc hàng ngày sẽ tiềm ẩn các yếu tố rủi ro trong phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, nhu cầu tiếp cận thông tin trong thời gian cao điểm thực hiện “cách ly toàn xã hội” trong 15 ngày tới cần nhanh chóng, kịp thời nên thông tin từ báo in sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Báo giấy Quảng Ninh hàng ngày.

Căn cứ vào khả năng đáp ứng thông tin trên các hạ tầng truyền thông, trong 15 ngày tới, Trung tâm Truyền thông tỉnh sẽ tăng cường tất cả các nội dung thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng gồm: Báo Quảng Ninh điện tử, Cổng thông tin điện tử, 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình và trên các trang mạng xã hội do Trung tâm quản lý. Trung tâm truyền thông tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và quyết liệt tổ chức thông tin trên các hạ tầng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo thông tin, tuyên truyền hiệu quả công tác phòng chống dịch; đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới bạn đọc và khán giả.

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Link gốc : http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/tam-dung-xuat-ban-bao-in-quang-ninh-hang-ngay-tu-ngay-24-den-het-ngay-154-2477031/index.htm

Tags : báo chí xuất bản cách ly toàn xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất