Thứ Bảy , 00:57, Ngày 30/05/2020

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "quy hoạch báo chí"

    quy hoạch báo chí - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề quy hoạch báo chí.

  • Một số tờ báo chuyển đổi thành tạp chí

    Một số tờ báo chuyển đổi thành tạp chí

    Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định về việc thu hồi và cấp phép hoạt động đối với một số cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đó một số tờ báo đã được chuyển đổi thành tạp chí.