Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ bảy, 15/09/2018 13:15 (GMT+7)

Quảng Ninh: Công ty Quảng Hồng và những cái 'chậm' ngoài ý muốn?!

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Hồng cam kết quyết tâm đầu tư, hoàn thiện dự án trong khi các cấp chính quyền cùng chung tay tháo gỡ mọi khó khăn.

Từ một vùng bãi biển sình lầy ven biển vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh, bà Phan Thị Quảng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Quảng Hồng đã dày công đầu tư, cải tạo sau hơn 20 năm để trở thành vùng đất vàng – một khu đô thị, du lịch và dịch vụ nổi bật như ngày hôm nay. Tuy nhiên một đây là Dự án đầu tiên và trải qua hơn 2 thập kỷ nên không tránh khỏi một “rừng” các văn bản hướng dẫn khác nhau dẫn đến nhiều hệ lụy...

Dự án khu đô thị - dịch vụ du lịch Quảng Hồng.

Niềm vui từ Dự án: Bà Phan Thị Quảng và đội ngũ cộng sự mất gần chục năm trời ròng rã, đội nắng, dầm mưa, lao tâm khổ chí khảo sát, nghiên cứu... Và đã mừng đến chảy nước mắt vì vào một ngày được gọi là may mắn vì đẹp trời đó là ngày 1/3/1995, Công ty Quảng Hồng được Hội đồng thẩm định Dự án của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt bản vẽ quy hoạch xây dựng giai đoạn I tỉ lệ 1/500. Với tổng mức đầu tư giai đoạn I là gần 73 tỷ VND trên diện tích 21,4 ha.

Sự vô lý hình thành: Ngay sau đó, Quyết định: 1089/QĐ-UB ban hành ngày 30/5/1995 của UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt cho Công ty Quảng Hồng tổng mặt bằng 87 ha; tổng vốn đầu tư gần 73 tỷ VND; thời gian thực hiện 36 tháng. Sau 6 năm Công ty Quảng Hồng đang thực hiện đầu tư thì đùng một cái, tỉnh “quay ngoắt 180 độ” ra ngay Quyết định số 4635/QĐ-UB nhằm thay thế Quyết định 1089 để thu hồi lại gần 65,5 ha đất của Dự án.

Sự vô lý ở đây là thời gian thực hiện Dự án được quy định từ năm 2001 – 2003 nhưng biên bản bàn giao đất trên thực địa vào ngày 8/12/2003, tức là chỉ còn 22 ngày để thực hiện dự án trên diện tích 21,44 ha thì có trời mới làm nổi? Mặt khác nếu việc thu hồi lại 65,5 ha của Tỉnh là đúng thì hậu quả xảy ra là Công ty đã thực hiện đầu tư tới 7 năm, chưa thu hồi vốn ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường?

Luật không hồi tố: Hơn nữa, quyền được pháp luật bảo hộ khi thực hiện Dự án của Công ty Quảng Hồng đã thể hiện rõ rành rành ngay trong Quyết định: 2224/QĐ-UB, ngày 2/10/1995 của UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Công ty Quảng Hồng, quy định rất rõ ràng: “Nhà nước bảo hộ trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư được hưởng các thành quả lao động, lợi nhuận kinh doanh...”.

Tính tùy tiện hủy bỏ các quyết định đã ban hành mà không quan tâm giải quyết hậu quả của tỉnh khiến Công ty Quảng Hồng đi từ ngỡ ngàng này đến hoang mang khác. Đó là, ngày 10/7/2007 UBND tỉnh Quảng Ninh lại ra Quyết định: 2418/QĐ-UBND nhằm hủy bỏ Quyết định 2224 để xác định giá đất theo Luật Đất đai năm 2003 (điều chỉnh lại cơ chế xác định giá đất theo Luật Đất đai năm 2003 vì dự án có trước khi Luật này ra đời). Tức là UBND tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng luật cho dự án theo kiểu “xoay ngược kim đồng hồ”. Mà nguyên tắc áp dụng pháp luật không thể theo cách “hồi tố”?!

Một điều đáng quan tâm nữa là: Tỉnh đã “khiên cưỡng” ban hành Quyết định: 2418 để hủy Quyết định: 2224, trong khi tỉnh vẫn chỉ đạo cơ chế áp dụng đối với Dự án của Công ty Quảng Hồng theo Luật Đất đai năm 2003. Mặt khác, thì Quyết định: 2224/ QĐ-UB ngày 2/10/1995 của tỉnh càng không thể bị vô hiệu bởi tại Quyết định số 22/2003/QĐ- BTC ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, tại Điều 19; mục 2 quy định rõ: “Đối với dự án đang thực hiện dở dang thì thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt”.

Áp dụng trong trường hợp này chính là những quyết định trong đó có Quyết định: 2224 của UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt từ khi Dự án được hình thành.

Nút thắt – Quy hoạch: Đặc biệt, lần đầu tiên Công ty Quảng Hồng thuê tư vấn thiết kế lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Nhưng tại Thông báo số 56/TB-UB ngày 26/4/2005 UBND tỉnh Quảng Ninh lại buộc Công ty phải điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500. Tức là quy hoạch lần thứ nhất đã được tỉnh công nhận và Công ty Quảng Hồng đã chi phí tới hàng tỉ đồng nay lại đổ xuống sông, xuống biển... để lập quy hoạch lần thứ hai mà chưa cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm?!

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số: 2753/QĐ-UB ngày 28/08/2008 giao nhiệm vụ cho 03 cơ quan thực hiện lập lại quy hoạch Dự án là:

Một, Công ty TNHH XD Quảng Hồng có trách nhiệm thuê đơn vị lập tư vấn thiết kế tỷ lệ 1/500 trên diện tích 271,4 ha; Hai, UBND thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố) thoả thuận quy hoạch; Ba, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định quy hoạch báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Ngay sau đó,  Công ty Quảng Hồng đã mau chóng trình UBND thị xã Cẩm Phả đủ 08 bộ hồ sơ vào ngày 28/09/2009. Nhưng không hiểu sao, thị xã Cẩm Phả đã “ngâm” 8 bộ hồ sơ trong 03 năm mà không thoả thuận quy hoạch để Công ty để tiếp tục trình hồ sơ lên Sở Xây dựng thẩm định. Vì vậy Công ty không được duyệt quy hoạch đồng nghĩa với không đủ cơ sở pháp lý để hoàn thành Dự án.

Chờ chẳng được, Công ty Quảng Hồng đã rốt ráo trình UBND tỉnh phương án nhanh nhất để có thể duyệt quy hoạch 1/500 cho Công ty thực hiện Dự án trên diện tích 271,4 ha. Trong khi chờ câu trả lời thì Công ty Quảng Hồng như ngồi trên đống lửa bởi tiền đã đổ ra xây dựng đang “nằm chết” mà các đối tượng thi nhau chiếm đất của Dự án… trong sự "thờ ơ" của chính quyền sở tại?.

Mãi đến ngày 19/12/2011 UBND tỉnh Quảng Ninh mới ra văn bản số: 5237CV-UB, tại văn bản này Tỉnh tiếp tục giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan để triển khai quy hoạch chi tiết diện tích 271,4 ha Dự án (khu du lịch và dịch vụ du lịch như: Ban Quản lý Dự án Công trình Trọng điểm điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã Cẩm Phả chậm nhất là tháng 1 năm 2012 phải hoàn thành và trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt; Thị xã Cẩm Phả lập quy hoạch phân khu , khu vực của mình trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn Công ty Quảng Hồng lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch và dịch vụ du lịch.

Tỉnh chậm…3 năm: Nói là vậy, nhưng do các cơ quan thực thi rất chậm nên mãi đến ngày 27/3/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định: 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thành Phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài năm 2050. Như vậy, đáng lẽ các cơ quan giúp việc Tỉnh phải lập xong quy hoạch trong năm 2012 để duyệt quy hoạch 1/500 cho Công ty Quảng Hồng được thực hiện Dự án thì mãi đến năm 2015 quy trình có tốc độ “rùa” này mới xong để Công ty Quảng Hồng có thể thực hiện.

Quýt làm, cam chịu: Rõ ràng lỗi chậm này không thuộc Công ty do vậy Quyết định: 760/QĐ-UBND của tỉnh ngày 25/3/2013 hủy Quyết định 2753 ngày 28/8/2008 với lý do “Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 28/08/2008 đã hết thời hạn thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị” là hoàn toàn không hợp lý. Bởi lỗi chậm do các cơ quan của Tỉnh đã gây hậu quả cho Dự án, cho Công ty nên Tỉnh phải ban hành quyết định khác gia hạn (thay thế) cho Quyết định 2753 mới thấu tình, đạt lý.

Ai đúng, ai sai: Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Thanh tra Dự án của Công ty Quảng Hồng. Theo đó, Kết luận Thanh tra số 02 ngày 20/2/2013 thì Công ty Quảng Hồng trong khi thực hiện các thủ tục đầu tư cũng còn nhiều hạng mục chưa đúng quy định hiện hành. Nhưng bên cạnh đó Thanh tra cũng nêu rõ những tồn tại thuộc về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước như: Sở Xây dựng; Sở TNMT; Sở Tài chính ; UBND TP. Cẩm Phả.

Tuy vậy, không thấy Thanh tra nói đến trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan đến việc ban hành và thu hồi các quyết định hành chính. Và Thanh tra cũng “quên” không đề xuất với tỉnh phương án khắc phục hậu quả khi các cơ quan chức năng thực hiện không hết trách nhiệm dẫn đến việc xây dựng Dự án đúng tiến độ trở nên bế tắc cho chủ đầu tư. Càng không hợp lý hơn là dựa vào Kết luận Thanh tra số: 02 ngày 20/2/2013  UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 25/3/2013, thu hồi một loạt quyền để Công ty Quảng Hồng không thể tiếp tục thực hiện Dự án và thu hồi vốn. Tức là sau gần 20 năm thực hiện đầu tư thì nay Công ty Quảng Hồng có nguy cơ... “trắng tay”.

Rõ ràng, nếu Công ty này khởi kiện ra tòa và chứng minh thiệt hại của mình do cơ quan chức năng thì cơ quan nhà nước sẽ phải bồi thường thiệt hại vì Dự án hết thời hạn thực hiện do chậm giải quyết thủ tục hành chính. Đi ngược lại thời gian đã chứng minh Dự án của Công ty Quảng Hồng bị chậm thực hiện đã thể hiện tại Kết quả thanh tra giai đoạn 1 (không số) ngày 29/4/2004 do ông Phạm Ngọc Lễ - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh ký có nội dung: “Việc Dự án bị kéo dài lỗi chính thuộc UBND thị xã Cẩm Phả không tổ chức thành lập tổ giải phóng mặt bằng”.

Tháo gỡ cùng doanh nghiệp: Hiện nay dư luận cũng như ban lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Quảng Hồng rất mong muốn một khu đô thị, dịch vụ và du lịch đã hình thành và tiếp tục hoàn thiện để khu ven biển Cẩm Phả ngày càng sôi động hơn. Tuy nhiên để Dự án này sớm hoàn thành UBND tỉnh và các cấp các ngành nên nhìn nhận thấu đáo lỗi chậm thực hiện Dự án do đâu, và cách giải quyết, khắc phục hậu quả sao cho thấu tình, đạt lý giúp tất cả các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại Quảng Ninh có niềm tin về một vùng đất hứa.

Văn Nguyễn

Cùng chuyên mục

Những thay đổi liên quan đến công ty cổ phần từ 2021
Luật Doanh nghiệp 2020 (chính thức có hiệu lực và 01/01/2021) đã có một số điều chỉnh về cơ cấu và đặc điểm của các loại hình công ty. Trong đó, quy định về công ty cổ phần từ 2021 sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Tin mới

Covid 19, tiền mặt và tương lai của thanh toán online
Theo nghiên cứu của Đại học New York (Mỹ), trên mỗi đồng tiền mặt có khoảng 3.000 vi khuẩn khác nhau sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ gây các bệnh truyền nhiễm. Trong khi đó, virus gây ra Covid-19 có thể tồn tại ngoài vật chủ tới 9 ngày.