Thứ Sáu , 00:40, Ngày 29/05/2020

Gia đình và pháp luật

Quận Ô Môn: Điểm sáng trong phát triển kinh tế của TP. Cần Thơ

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của quận Ô Môn tiếp tục có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp Xuân mới 2017, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Việt Sĩ - Chủ tịch UBND quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ về những thành tựu của quận đã đạt được trong thời gian qua và những định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017...

Đồng chí Lê Việt Sĩ - Chủ tịch UBND quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Thưa đồng chí Lê Việt Sĩ, năm 2016 tình hình kinh tế - xã hội của quận Ô Môn tiếp tục có những bước phát triển. Xin đồng chí hãy khái quát một cách cụ thể những kết quả quận Ô Môn đã đạt được trong thời gian qua?

Năm 2016, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng các chương trình, hành động, giải pháp sát đúng của Đảng bộ, chính quyền nên tình hình kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) là 18.322 tỷ đồng (KH 17.541 tỷ đồng), tăng 12,1% so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người đạt 56,04 triệu đồng, tăng 21,2% (tương đương tăng 9,82 triệu đồng) so với năm 2015. Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng phát triển mạnh theo hướng đa dạng hoá các loại hình.

Hiện nay, tổng số cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn quận là 974 cơ sở, với khoảng 13.365 lao động. Tình hình lưu chuyển hàng hóa trên thị trường khá sôi động. Công tác bình ổn giá thị trường được chỉ đạo thực hiện tốt; chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ổn định; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhắc nhở các cơ sở mua bán thực hiện tốt việc công khai niêm yết giá cả hàng hóa, góp phần bình ổn giá.

Việc khuyến khích các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nội địa phát triển. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện được 4.796 tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ.

Ngoài ra, nhằm giúp bà con nông dân tăng thêm thu nhập, Ô Môn cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động sản xuất, đẩy mạnh áp dụng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, diện tích lúa cả năm xuống giống được 15.637,8 ha, đạt 99,35% KH, tăng 210 ha so năm 2015; tổng sản lượng cả năm đạt 93.785,5 tấn, đạt 105,64% KH, với năng suất trung bình 5,99 tấn/ha, tăng 3.242 tấn so cùng kỳ.

Bên cạnh phát triển kinh tế thì việc chăm lo cho đời sống người dân đang được Ô Môn quan tâm như thế nào?

Ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Ô Môn còn đặc biệt quan tâm đến nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Trong năm qua, Ô Môn đã tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng mô hình giảm nghèo, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Công tác chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội chu đáo, kịp thời; xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa và 37 căn nhà Đại đoàn kết. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, nhằm phục vụ tốt công tác chăm lo cho sức khỏe người dân, quận còn quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao.

Triển khai chiến dịch phòng chống dịch chủ động, vệ sinh môi trường năm 2016. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chủ động, kịp thời điều tra và xử lý ca bệnh, không để dịch bùng phát, không xảy ra vụ dịch nguy hiểm... Đặc biệt, quận cũng cho triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017.

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa; tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 31 trường (trong đó có 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2), đạt 116,7% KH, tăng 07 trường so cùng kỳ. Việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục chất lượng không ngừng được nâng lên.

Thực hiện có hiệu quả yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng quản lý, dạy và học; công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập không ngừng được quan tâm.

Thưa đồng chí, Ô Môn sẽ phải làm những gì để vươn xa hơn trong năm 2017 này và những năm tới?

Tuy có những khó khăn nhưng những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ô Môn đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Cần Thơ. Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được đó. Trong thời gian tới, quận Ô Môn sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế; nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn.

Đồng thời, quận cũng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng, chỉnh trang đô thị. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Có thể thấy, bằng sự đoàn kết, năng động và sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của mình, Ô Môn đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ và đã khép lại năm 2015 với nhiều thành tích ấn tượng.

Minh Luân - Hồng Ân/KD&PL

Tin Liên quan

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất