Thứ Năm , 09:22, Ngày 29/10/2020

Gia đình và pháp luật

Protrade Corp đã giải trình như thế nào với Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương?

Liên quan tới nguồn gốc tiền đền bù tại khu đất thuộc Khu Liên hợp Dịch vụ Bình Dương và việc đầu tư tại khu đất 43ha, ngày 29/10/2018, Protrade Corp đã có Công văn số 113/TCTY-TCKT giải trình gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Gần 90% tiền đền bù có nguồn gốc từ vốn vay và huy động

Theo Hợp đồng đền bù giải phóng mặt bằng đất đai và đầu tư công trình tạo lực tại Khu liên hợp số 06/HĐ ký ngày 24/11/2004 và Phụ kiện hợp đồng số 01 ngày 12/4/2005, tổng số tiền mà Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade Corp) phải chi trả đền bù 567,302ha cho Ban quản lý Khu liên hợp là khoảng 414 tỷ đồng.

Chuyển nhượng 43ha cho liên doanh, Protrade Corp thu lợi hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: CT

Theo Công văn số 113/TCTY-TCKT, Protrade Corp cho biết, tổng số tiền bồi thường được Protrade Corp thực hiện đền bù bằng nguồn vốn vay và vốp hợp tác kinh doanh, không có vốn từ ngân sách Nhà nước. Cụ thể bao gồm:

Hợp đồng vay vốn ký với Ngân hàng Công thương Việt Nam - Sở giao dịch II vào ngày 28/6/2005 với tổng giá trị vay là 125 tỷ đồng; Hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn với Công ty TNHH Phát triển ngày 18/5/2005 với tổng giá trị góp vốn là hơn 126 tỷ đồng; Hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn ký với Công ty Cổ phần Hưng Vượng với tổng giá trị góp vốn là 120 tỷ đồng.

Tổng chi phí đền bù là khoảng 414 tỷ đồng tương ứng với diện tích 567,302ha. Trong đó, tổng vốn vay và huy động là 371,28 tỷ đồng, vốn tự có là hơn 42,76 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền vốn vay và huy động chiếm gần 90% tổng số tiền chi đền bù cho Ban Quản lý Khu liên hợp.

Theo Công văn số 113/TCTY-TCKT, đến ngày 2/12/2010, Protrade Corp đã hoàn thành việc chi trả tổng số khoảng 414 tỷ đồng tiền đền bù theo hợp đồng đã ký kết với Ban Quản lý Khu liên hợp.

Sau khi hoàn thành việc chi trả tiền cho Ban Quản lý Khu liên hợp, Protrade Corp đã được UBND tỉnh ban hành các quyết định giao đất theo quy định. Tổng diện tích thực tế được giao là 5.409.692,7m2 (làm tròn là 540ha - PV) do trừ đi phần diện tích đường đi trong Khu liên hợp.

Ngày 29/10/2018, Protrade Corp đã có Công văn số 113/TCTY-TCKT giải trình gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương và các đơn vị có liên quan. Ảnh: CT

Chuyển nhượng 43 ha đất cho liên doanh, Protrade Corp thu lợi hơn 200 tỷ đồng

Tại Công văn số 113/TCTY-TCKT, Protrade Corp cho biết: Ngày 1/7/2010, Protrade Corp đã ký Hợp đồng thỏa thuận với Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (Cty BĐS Âu Lạc) để thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Cty Tân Phú). 

Ngày 17/8/2010, Tỉnh ủy Bình Dương có Công văn 1830-CV/TU đồng ý chủ trương cho Protrade Corp được hợp tác tới Cty BĐS Âu Lạc để thành lập liên doanh đầu tư và xây dựng tại khu đất 43ha thuộc khu đất dịch vụ 567,3ha của Khu liên hợp. Trong đó, Protrade Corp góp 30% vốn điều lệ. Liên doanh này sẽ thực hiện đầu tư kinh doanh khu dân cư tại khu đất 43ha, giá chuyển giao khu đất để liên doanh thực hiện dự án được thỏa thuận tại thời điểm này là 570.000 đồng/m2…

Ngày 9/9/2010, Cty Tân Phú được thành lập với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng trong đó Protrade Corp góp 60 tỷ đồng (tương ứng 30% vốn điều lệ). Protrade Corp và Cty Tân Phú đã thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án theo hợp đồng liên doanh.

“Sau khi hoàn tất nghĩa vụ góp vốn, các bên đã tiến hành ký thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất vào ngày 12/12/2016 để công ty liên doanh hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng đất cho Protrade Corp với đơn giá 581,653 đồng/m2 cho diện tích 430.000,3m2, tương ứng giá trị 250.110.964.496 đồng (gồm giá trị bồi hoàn chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối là 245,1 tỷ đồng - tương ứng 570.000 đồng/m2 - theo hợp đồng liên doanh; và khoản hoàn trả tiền giao đất thương mại dịch vụ 5,011 tỷ đồng - chưa bao gồm trong đơn giá của hợp đồng liên doanh). Việc thực hiện hoàn tất hợp đồng liên doanh và chuyển giao khu đất đã mang lại cho Protrade Corp một khoản lợi nhuận 200,639 tỷ đồng”, Công văn số 113/TCTY-TCKT cho biết.

Cũng tại Công văn số 113/TCTY-TCKT, Tổng Giám đốc Protrade Corp Trần Nguyên Vũ cho biết, việc chuyển giao khu đất 43ha này thông qua hợp đồng chuyển nhượng là phù hợp với chủ trương cho phép công ty hợp tác liên doanh đầu tư, thuộc trách nhiệm của Protrade Corp khi thực hiện hợp đồng liên doanh đã ký ngày 1/7/2010, đây cũng là việc kinh doanh khi vay tiền đền bù dự án khu liên hiệp thuộc quyền tự chủ kinh doanh của Protrade Corp khi vay vốn để đền bù khu liên hợp và đảm bảo việc kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả nợ vay và lãi vay đối với phương án kinh doanh vốn vay, không liên quan đến nguồn vốn ngân sách cấp.

Tổng Giám đốc Protrade Corp Trần Nguyên Vũ cũng nhìn nhận, công ty có khuyết điểm là làm các thủ tục giao đất và chuyển giao đất cho công ty liên doanh chậm do tình hình bất động sản chưa thuận lợi nên chưa cho triển khai dự án.

Gần 90% tiền đền bù của Protrade Corp thanh toán cho Ban Quản lý Khu liên hợp có nguồn gốc từ vốn vay và huy động. Ảnh: CT

Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng khi chuyển nhượng 30% vốn

Công văn số 113/TCTY-TCKT, Protrade Corp cho biết: Ngày 13/3/2017, Protrade Corp có Công văn số 38/TCTY gửi Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp của Protrade Corp trong liên doanh Cty Tân Phú. Theo thông lệ, khi hợp tác liên doanh thì trong thỏa thuận liên doanh, nếu chuyển nhượng vốn thì phải ưu tiên chuyển nhượng trước cho đối tác còn lại của liên doanh, trường hợp có sự đồng ý của các bên tham gia liên doanh thì mới được chuyển nhượng cho bên thứ 3, đối với liên doanh này được thỏa thuận tại điều 11 của Hợp đồng liên doanh ký ngày 1/7/2010.

Ngày 20/4/2017, Tỉnh ủy Bình Dương có thông báo số 287-TB/TU về việc Thông báo kết luận và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 17/4/2017. Theo đó, đồng ý chủ trương cho Protrade Corp được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Cty Tân Phú cho Cty BĐS Âu Lạc, Protrade Corp phải thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá đất để làm cơ sở đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng và chịu trách nhiệm việc ký kết hợp đồng, thu tiền đúng tiến độ…

“Protrade Corp đã thuê 2 đơn vị thẩm định độc lập để thẩm định giá đất và xác định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở đàm phán với đối tác để chuyển nhượng 30% vốn trong công ty liên doanh. Ngày 2/8/2017, Protrade Corp đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn cho Cty BĐS Âu Lạc để chuyển nhượng phần vốn góp 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ, với giá chuyển nhượng là 161,1055 tỷ đồng (tương ứng đơn giá đất 1,4 triệu đồng/m2) trên cơ sở kết quả thẩm định giá là hơn 158,587 tỷ đồng (tương ứng đơn giá đất 1,38 triệu đồng/m2). Các bên đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hợp đồng và đã mang lại cho Protrade Corp khoản lợi nhuận là 101,1055 tỷ đồng”, Công văn số 113/TCTY-TCKT nêu rõ.

Trong Công văn số 113/TCTY-TCKT, Tổng Giám đốc Protrade Corp Trần Nguyên Vũ cũng cho biết: “Căn cứ theo Mục b, Khoản 3, Điều 38, Chương IV của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp có quy định: “Nếu chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty thì thực hiện thỏa thuận giá chuyển nhượng với các thành viên khác. Việc xác định giá thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định”. Theo đó, Protrade Corp thực hiện chuyển nhượng 30% vốn điều lệ tại Cty Tân Phú cho Cty BĐS Âu Lạc (thành viên góp vốn trong Cty Tân Phú) theo phương thức thỏa thuận giá chuyển nhượng trên cơ sở kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ là phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Báo Thanh Tra

Tin Liên quan

Tags : thu hồi chuyển nhượng đền bù 43ha đất

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất