Thứ Sáu , 06:33, Ngày 23/10/2020

Gia đình và pháp luật

Phải hoàn lại chi phí đào tạo nghề trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động 2012 thì việc đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động và người lao động phải được lập thành hợp đồng.

Bạn đọc hỏi:

Tôi có kí hợp đồng không xác định thời hạn với công ty, làm được 1 tháng thì được công ty cử đi học lớp đào tạo nghề trong 6 tháng ở nước ngoài. Sau khi học xong tôi làm việc cho công ty được 2 năm thì muốn xin nghỉ việc chuyển chỗ làm khác. Khi xin thôi việc, công ty yêu cầu tôi trả lại chi phí đào tại trước đây thì mới giải quyết việc cho tôi nghỉ việc. Xin hỏi tôi có phải trả lại chi phí đào tạo không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? (Anh Thư)

Trả lời:

Thạc sĩ luật Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật có ý kiến tư vấn bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động 2012 thì việc đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động và người lao động phải được lập thành hợp đồng.

Trong hợp đồng đào tạo nghề phải có những nội dung sau: Nghề đào tạo; Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; Chi phí đào tạo; Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo; Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Vì câu hỏi của bạn không nêu rõ giữa bạn và công ty có hợp đồng đào tạo nghề hay không. Nên vấn đề này sẽ được giải quyết như sau:

Trường hợp giữa bạn và công ty có kí hợp đồng đào tạo nghề thì sẽ dựa vào các điều khoản của hợp đồng để giải quyết. Trong hợp đồng sẽ có điều khoản cam kết về việc sau khi bạn được công ty cử đi học lớp đào tạo nghề trong 6 tháng thì bạn sẽ bắt buộc làm việc cho công ty trong thời hạn bao lâu.

Nếu trong hợp đồng quy định về thời hạn sau khi được đào tạo nghề ít hơn 2 năm thì bạn có thể chấm dứt hợp đồng lao động với công ty và công ty không có quyền yêu cầu bạn chi trả chi phí đào tạo nghề đó;

Nếu trong hợp đồng quy định về thời hạn sau khi được đào tạo nghề nhiều hơn 2 năm thì bạn phải trả lại công ty chi phí đào tạo này theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động 2012:

“Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”

Trường hợp giữa bạn và công ty không có giao kết hợp đồng đào tạo nghề thì công ty không có quyền yêu cầu bạn chi trả chi phí đào tạo nghề ban đầu đó. Bạn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

Phương Anh

Tags : chi phí đào tạo nghề hoàn lại chi phí

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất