Thứ Năm , 03:57, Ngày 09/04/2020

Gia đình và pháp luật

Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang: 'Vận động mọi nguồn lực để chống hạn và xâm nhập mặn'

Mùa khô năm 2019 – 2020 tỉnh Hậu Giang dự báo hạn hán và ngập mặn khả năng nghiêm trọng.

Mặc dù mức độ hạn hán và ngập mặn không gay gắt bằng 3 năm trước (năm 2016 Hậu Giang ngập mặn xâm nhập sâu vào nội đồng với nồng độ lên đến gần 20%) song tại thời điểm hiện nay đã có đến trên 35.000 ha diện tích trồng lúa và hoa màu bị hạn mặn. Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Xin ông cho biết tình hình hạn và xâm nhập mặn của tỉnh Hậu Giang hiện nay ra sao? Đã có thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai này chưa?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn như: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Trung ương, … dự báo vào tháng 11, 12 năm 2019 ranh mặn 4‰ ảnh hưởng từ 20 km đến 30 km; đến tháng 1, 2 năm 2020 ranh mặn 4‰ tiến sâu, ảnh hưởng từ 40 km đến 67 km, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 km đến 15 km, cụ thể năm 2019 mặn xâm nhập vào địa bàn tỉnh theo hướng như sau:

Ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Từ biển Đông theo sông Hậu, mặn có thể vượt qua kênh Cái Côn, Mái Dầm và từ Đại Hải tỉnh Sóc Trăng qua các trục kênh cấp 2 uy hiếp huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy, một phần huyện Phụng Hiệp. Từ các trục kênh chính qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bạc Liêu ảnh hưởng đến huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và một phần huyện Phụng Hiệp; cần theo dõi chặt chẽ mặn xâm nhập từ biển Đông. Khoảng cách từ Biển Đông đến địa bàn tỉnh Hậu Giang khoảng 50 km như vậy ranh mặn 4 ‰ sẽ xâm nhập sâu vào địa bàn tỉnh khoảng 17 km.

Từ biển Tây theo sông Cái lớn và sông Nước Trong ảnh hưởng đến huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Khoảng cách từ Biển Tây đến địa bàn tỉnh Hậu Giang khoảng 40 km như vậy ranh mặn 4 ‰ sẽ xâm nhập sâu vào địa bàn tỉnh khoảng 27 km.

Do đó, xâm nhập mặn cuối năm 2019, đầu năm 2020 vào tỉnh Hậu Giang sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Trong vụ Đông Xuân 2019-2020 có diện tích có khả năng bị ảnh hưởng hạn mặn là 35.182 ha trên các loại cây trồng như lúa, cây ăn trái và rau màu, trong đó nhiễm nhẹ là 30.798 ha, nhiễm nặng là 4384 ha. Trên cây lúa có diện tích nhiễm là 14.204 ha; nhiễm nhẹ là 13.358 ha, nặng là 846 ha; cây ăn trái có diện tích nhiệm là 18.414 ha, nhiễm nhẹ là 14.914 ha, nặng là 3.500; Trên cây khóm có 1.921 ha, chủ yếu là nhiễm nhẹ; Trên cây rau màu có diện tích nhiễm là 643 ha, nhiễm nhẹ là 605 ha, nhiễm nặng là 38 ha.

Phóng viên: Trước diễn tiến của tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp, chủ trương và biện pháp phòng chống thiên tai hạn mặn này như thế nào, thưa ông?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đôn đốc các địa phương xây dựng Kế phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn cụ thể phù hợp với từng địa phương. Chúng tôi đã kiện toàn bộ máy tổ chức phòng, chống hạn và xâm nhập mặn ở các địa phương trên cơ sở lấy Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện, thị xã, thành phố làm nòng cốt.

Tập trung toàn bộ các nguồn lực, chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân ra sức phòng, chống hạn và xâm nhập mặn có hiệu quả; các đơn vị và cán bộ chuyên môn triển khai công tác khảo sát, quan trắc các vùng bị hạn, mặn thường xuyên cập nhật số liệu hạn, mặn báo cáo kịp thời cho lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác phòng chống hạn, mặn.

Kiểm tra, rà soát và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp ngay tất cả các hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn, mặn đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho vùng hạn mặn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi xây dựng 03 trạm đo mặn trên địa bàn TP. Vị Thanh và huyện Long Mỹ đã đưa vào sử dụng. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chủ trương của UBND tỉnh xây dựng thêm 05 trạm quan trắc mặn tự động trên các đầu kênh ảnh hưởng xâm nhập mặn từ triều Biển Tây.

Chuẩn bị xây dựng đập thời vụ cải tiến (thép) và đắp đập đất thời vụ khi độ mặn ngoài sông, kênh chính đạt mức 1,5‰ (tuy nhiên còn tùy thuộc vào điều kiện của địa phương như: Giao thông thủy, môi trường, sản xuất, sinh hoạt,…), ngăn tất cả các dòng kênh vào đồng ở các khu vực bị nhiễm mặn, không cho nước mặn lên đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi thường xuyên cập nhật tình hình khí tượng, thủy văn và số liệu quan trắc mặn để kịp thời thông báo đến người dân chủ động ứng phó hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Phóng viên: Nguồn lực là yếu tố quan trọng nhất trong công tác phòng chống thiên tai. Xin ông cho biết, nguồn lực tài chính hiện tại của địa phương chuẩn bị cho việc này như thế nào?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Chúng tôi hiện đang đối diện với 2 mặt trận: Xử lý các vùng ngập và nguy cơ ngập mặn và công tác ứng phó với tình hình thiếu nước sinh hoạt của người dân. Để đảm bảo thực hiện công tác phòng chống hạn và xâm nhập mặn 2020 có hiệu quả về mặt công trình cần tập trung các công trình cấp bách, với kinh phí khoảng 59.418.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Đắp đập thời vụ và nâng cấp sửa chữa cống ngăn mặn: 293 công trình cống, đập, với kinh phí khoảng 13.320.200.000 đồng.

- Nạo vét kênh cấp 2, cấp 3 ở vùng bị hạn và xâm nhập mặn: 111 công trình nạo vét các tuyến kênh, với kinh phí khoảng 46.098.000.000 đồng.

Kinh phí thực hiện phòng, chống hạn và xâm nhập mặn như: Đắp đập thời vụ, sửa chữa cống và cửa cống, nâng cấp các tuyến đê, kênh bằng nguồn kinh phí của huyện, thị xã, thành phố được phân bổ và đồng thời vận động nhân dân
đóng góp.

Năm 2019, UBND tỉnh Hậu Giang trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 809/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc xin hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh hạn chế hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2018-2019 và vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hỗ trợ kinh phí 67.561.000.000 đồng để đắp đập và nâng cấp sửa chữa cống ngăn mặn; nạo vét kênh trục, kênh bức xúc, kênh nội đồng khơi thông dòng chảy, trữ ngọt từ thượng nguồn đổ về phục vụ sản xuất. Nhưng đến nay, tỉnh Hậu Giang chưa nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ để ứng phó hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn mùa khô năm 2020.

Phóng viên:  Xin trân trọng cảm ơn ông.

Hồng Ân (Thực hiện)

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : hạn hán xâm nhập mặn hậu giang phòng chống

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất