Thứ Năm , 04:35, Ngày 04/06/2020

Gia đình và pháp luật

Ông Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh thu hồi sổ đỏ trái luật?

Quyết định thu hồi sổ đỏ của Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh căn cứ theo một văn bản vi phạm pháp luật về thủ tục xử lý khiếu nại.

Ngày 26/9/2018 ông Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Song Hà ký quyết định số 2195/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Quyết định số 2195/QĐ-UBND dựa trên rất nhiều căn cứ, chủ yếu là căn cứ theo văn bản số 1576/UBND-NC ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Du, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Tra cứu văn bản 1576/UBND-NC ngày 15/5/2018 thì hóa ra văn bản 1576/UBND-NC cũng là văn bản vi phạm pháp luật về thủ tục xử lý khiếu nại.

Điều 6, khoản 3 Luật khiếu nại nghiêm cấm việc “giải quyết khiếu nại không bằng hình thức ra quyết định”, vậy mà văn bản 1576/UBND-NC chỉ là công văn hành chính, không phải là quyết định (?). Điều 21 Luật khiếu nại quy định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về ông Chủ tịch UBND tỉnh nên văn bản số 1576/UBND-NC do Chánh văn phòng Trịnh Hữu Hùng ký là không đúng thẩm quyền. Dựa trên một văn bản trái luật để ra quyết định là hành vi hành chính vi phạm pháp luật cần phải được xử lý nghiêm để giữ đúng kỷ cương, kỷ luật hành chính trong khi thực hiện công vụ.

Trở lại với vụ tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc Du và Nguyễn Ngọc Dương, báo đã phản ánh trong bài “Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất giữa ông Nguyễn Ngọc Dương và Nguyễn Ngọc Du thuộc về tòa án”. Bài báo nói rõ, theo Luật Đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất mà các bên không có giấy tờ hợp pháp thì thuộc về thẩm quyền của UBND huyện giải quyết, nếu có giấy tờ hợp pháp thì thẩm quyền thuộc về tòa án.

Vì vậy, việc thanh tra Sở TN&MT không hướng dẫn ông Nguyễn Ngọc Du gửi đơn đến Tòa án mà lại đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi sổ đỏ là vi phạm pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, ông Nguyễn Ngọc Dương có quyền khiếu nại đến ông Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh hoặc khởi kiện quyết định số 2195/QĐ-UBND ra TAND thành phố Bắc Ninh thụ lý, giải quyết.

Chúng tôi tiếp tục đăng tình tiết diễn tiến vụ việc.

Ngọc - Phi

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thu hồi sổ đỏ Phó chỉ tịch Bắc Ninh

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất