Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thành công nhờ cách làm mới
Tích cực tìm tòi, mạnh dạn thử nghiệm, đến nay mô hình nuôi lợn thảo dược của anh Dương Đức Lâm ở xã Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên đã thu được kết quả tích cực.