Thứ Tư , 07:54, Ngày 03/06/2020

Gia đình và pháp luật

Những tín hiệu vui từ thành phố Cần Thơ

Năm 2019 khép lại với những kết quả trên mọi lĩnh vực đã tạo điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ bước vào năm mới với những xung lực mới.

Bởi, năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, đồng thời tiếp tục thực hiện Chủ đề năm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.

Nhân dịp đón Xuân 2020, PV đã có buổi tiếp xúc với Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển.

Một góc nhìn TP Cần Thơ.

Tại cuộc tiếp xúc với chúng tôi, Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ vui vẻ cho biết: “Năm 2019, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố tuy có thuận lợi, với sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, giám sát của Thành ủy, HĐND thành phố và sự điều hành kịp thời, quyết liệt của UBND thành phố cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thanh phố đã đạt được kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019.

Nổi bật là hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, hướng ngay đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; sự nỗ lực phục hồi của ngành nông nghiệp sau dịch tả heo Châu Phi (từ tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm, đã đạt tăng trưởng 0,44% ước đến cuối năm 2019); cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực theo hướng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động.

Quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường được chú trọng, góp phần quản lý đô thị, nông thôn, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hơn cho từng địa phương, tạo diện mạo mới cho thành phố nói chung và từng quận, huyện nói riêng. Môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh, tạo thêm niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với thành phố.

Giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa-thể  thao, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là chăm lo hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc. Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đúng lộ trình, đảm bảo theo kế hoạch đề ra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền điện tử thành phố được đẩy mạnh.

Phổ biến giáo dục pháp luật tạo sự chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định”. 

Phóng viên: Kết quả cụ thể một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế-xã hội 2019 được chọn để tạo tiền đề cho năm cuối nhiệm kỳ 2020 của thành phố là gì, thưa Phó Chủ tịch ?

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển: Tổng số 13 chỉ tiêu cơ bản năm 2019 đều tăng so với năm 2018; dự kiến cả năm có 11 chỉ tiêu (gồm 04 chỉ tiêu kinh tế, 05 chỉ tiêu xã hội và 02 chỉ tiêu môi trường) đều vượt và đạt 100% kế hoạch, 02 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước (do thu thuế Hải quan không đạt).

Rất phấn khởi là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,51%, GRDP bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, chuyển dịch cơ cấu đạt kế hoạch đề ra với khu vực (KV) I: 7,7%; KV II: 32,96%; KV III: 59,34 GRDP và đến thời điểm tháng 10/2019, thành phố có 36/36 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, là 01 trong 8/63 tỉnh, thành phố cả nước hoàn thành chỉ tiêu này; 2/4 huyện (là Cờ Đỏ và Thới Lai) được Trung ương công nhận huyện nông thôn mới.

Trong năm, thành phố triển khai thực hiện xuyên suốt chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” nhờ vậy tạo được chuyển biến tích cực hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân tích cực, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản phát triển ổn định và vững chắc, thành phố đã xác định ”Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, đồng thời tiếp tục thực hiện Chủ đề năm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.

Trong đó mục tiêu là: Thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm. Đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực, nhất là tăng cường nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực mới cho phát triển.

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Phấn đấu năm 2020, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%, phát triển kinh tế toàn diện, đồng bộ với các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; quan tâm phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; ứng phó biến đổi khí hậu có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đúng lộ trình, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; hướng đến hoàn thành toàn diện các Nghị quyết của Đảng đến năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ông dành thời gian cho Báo cuộc trao đổi này. Chúc thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn.

Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : cần thơ kinh tế - xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất