Thứ Năm , 04:22, Ngày 24/09/2020

Gia đình và pháp luật

Những khó khăn vướng mắc sau khi chuyển đổi và củng cố theo Luật HTX

Sau khi chuyển đổi và củng cố theo Luật HTX 2012 đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt trong các hoạt động của HTX nói chung, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp.

Từ khi có hoạt động quy hoạch sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa đã giúp cho nông dân có được ô thửa lớn từng bước phát huy được khả năng đầu tư, tiềm năng đất đai, khả năng lao động.

Mặc dù đã chuyển đổi củng cố theo Luật HTX 2012 nhưng tình hình vốn quỹ của nhiều HTX rất khó khăn vì điểm xuất phát thấp, vốn quỹ hạn hẹp, công tác chỉ đạo và tổ chức sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến một số nhân dân không mặn mà với đồng ruộng, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX, nguồn thu bị giảm sút.

Nguyên nhân của những hệ lụy đó là do xuát phát từ cơ chế chính sách chưa sát với thực tiễn, việc thực hiện Quyết định 1978/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội không phù hợp với thực tế tại một số địa phương, việc UBND xã ký bàn giao tài sản của HTX là không đúng với Luật HTX 2012, Luật Thủy lợi 2017, Nghị định 67CP ngày 14/5/2008, Thông tư 05 ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Rủi do thiên tai của người dân, của tập thể không được cấp trên giải quyết hỗ trợ, các chính sách khuyến nông chưa thiết thực, kịp thời; công tác phục vụ cho sản xuất của công ty thủy lợi, xí nghiệp thủy lợi không đáp ứng cho sản xuất về cấp thoát, tưới tiêu nước, hiệu suất phục vụ chỉ bằng 60-70% HTX phục vụ trước đây.

Đối với HTX, thực hiện các quyết định của thành phố như: Quyết định 1978 ngày 28/3/2017; Quyết định 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016, công tác tưới tiêu thủy lợi gặp nhiều khó khăn, chồng chéo trong điều hành, vận hành, quản lý công trình. Hệ thống kênh mương xuống cấp không có kinh phí nạo vét sửa chữa, tài sản bàn giao không được định giá, hoàn trả giá trị, việc quản lý tài sản chỉ trên danh nghĩa, không có thực và trái với Luật HTX 2012 và Điều lệ HTX nhiệm kỳ 2016-2020, trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; công tác điều hành sản xuất nông nghiệp không thực hiện đúng kế hoạch, gia tăng chi phí sản xuất cho tập thể và thành viên HTX, nguồn thu các khâu dịch vụ giảm sút, vốn vay của ngân hàng quá khó khăn, không tạo điều kiện cho HTX, từ đó dẫn đến người dân chểnh mảng với sản xuất nông nghiệp, gieo trồng không đúng theo thời vụ (do công ty thủy lợi không phục vụ việc tưới tiêu nước được đảm bảo), các nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế và chưa kịp thời. Từ đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của HTX gặp nhiều khó khăn (vụ mùa năm 2019 có những nơi người dân bỏ ruộng không sản xuất lên tới 74% diện tích đất canh tác).

Để hoạt động của các HTX được củng cố, tổ chức hoạt động tốt, góp phần giúp kinh tế hộ thành viên phát triển, cần có sự thay đổi. Ở nội dung bài viết này, xin trích dẫn một số nội dung kiến nghị trong báo cáo đề nghị gửi UBND thành phố Hà Nội, và UBND huyện Quốc Oai của đại diện HĐQT HTX Nông nghiệp Liên Thôn theo đề xuất của các HTXNN xem xét lại Quyết định 1978 ngày 28/3/2017, trả lại công trình thủy lợi để các HTX tổ chức phục vụ tưới tiêu cho nhân dân sản xuất, thực hiện nghiêm túc Nghị định 67/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ; Thông tư số 05/TT-BNN&PTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp chính quyền liên quan quan tâm sâu sát, thiết thực, cụ thể đến các HTXNN, chuyển đổi theo Luật HTX 2012 để HTX làm tốt trách nhiệm phục vụ sản xuất, kinh doanh, từng bước phát triển góp phần ổn định cuộc sống của người dân.

PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : dồn điền đổi thửa Luật HTX

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất