Thứ Hai , 23:09, Ngày 21/09/2020

Gia đình và pháp luật

Nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư của Bộ TN&MT

Thanh tra Tài chính (Bộ Tài chính) vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN-MT).

Theo đó, tại kết luận thanh tra số 3985/2018 về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa mới ban hành, kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ giao trên 5.150 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước trên 2.830 tỷ, vốn nước ngoài gần 2.320 tỷ đồng. Qua thanh tra phát hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền để giao vốn chưa đúng quy định.

Trụ sở Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Cụ thể, giao kế hoạch đầu tư trung hạn cho 2 dự án số tiền 260 tỷ đồng có quyết định đầu tư sau ngày 30/3/2016 gồm: Dự án xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư là 495,4 tỷ, kế hoạch vốn trung hạn bố trí 200 tỷ đồng; Dự án xây dựng kho lưu trữ bảo quản tập trung Bộ Tài nguyên- Địa chất- Khoáng sản, tổng mức đầu tư trên 87 tỷ đồng, kế hoạch vốn trung hạn bố trí 60 tỷ đồng.

Bộ này cũng đã giao kế hoạch đầu tư trung hạn (đợt 2) cho 5 dự án với số tiền trên 332,8 tỷ đồng có quyết định đầu tư sau năm 2016 chưa đúng quy định tại Nghị định 77/2015 và văn bản số 6561/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: Dự án đầu tư xây dựng mới Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Nam; Dự án tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho Cục Viễn thám quốc gia tại 79 Văn Tiến Dũng; Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Liên cơ quan các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Dự án mở rộng và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên- môi trường; Dự án đầu tư khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện Bộ phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 chưa cân đối đủ nguồn vốn đầu tư phát triển để hoàn thành với số tiền trên 1.073 tỷ đồng, chưa thực hiện đúng quy định tại điều 55 luật Đầu tư công.

Năm 2016 có 2 dự án được Bộ phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục “xây tường gạch” bằng việc sử dụng 100% gạch đất nung (gạch đặc) gồm: Dự án Xây dựng cơ sở vật chất thuộc Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung và dự án tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Đông Bắc.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Việc Bộ TN&MT phê duyệt sử dụng gạch đất nung thay vì gạch không nung đã đi ngược với chủ trương của Chính phủ về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên trong xu thế phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Cơ quan thanh tra phát hiện hồ sơ liên quan đến công tác thẩm định giá đối với tài sản cần thẩm định của các công ty tư vấn thẩm định giá không đủ căn cứ pháp lý, không tuân thủ theo các tiêu chuẩn, các bước quy trình trong công tác thẩm định giá. Vì vậy giá trị tài sản cần thẩm định và được các đơn vị tư vấn thẩm định giá báo cáo trong chứng thư thẩm định giá, được các chủ đầu tư sử dụng làm căn cứ lập, trình phê duyệt dự toán là chưa có cơ sở.

PV (Tổng hợp)

Tin Liên quan

Tags : sai phạm Bộ Tài chính quản lý Thanh tra Bộ Tài chính Bộ Tài nguyên Môi trường

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất