Thứ Bảy , 10:48, Ngày 24/10/2020

Gia đình và pháp luật

Nhiều công ty thành viên của UDIC thuộc diện phải 'giám sát đặc biệt'

Trong kết quả công tác kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước, hàng loạt công ty con của Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) vào diện "giám sát đặc biệt".

Theo đó, loạt công ty thành viên của UDIC như Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC, Công ty cổ phần UDIC Kim Bình, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà, Công ty cổ phần Đầu tư và Bêtông Thịnh Liệt bị KTNN đưa vào diện giám sát đặc biệt.

Loạt công ty trên bị đưa vào diện giám sát đặc biệt do quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn; một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp; còn tình trạng sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp trong cùng tổng công ty; quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa bảo toàn được vốn.

Nhiều công ty thành viên của UDIC thuộc diện phải "giám sát đặc biệt".

Theo cơ quan kiểm toán, một số đơn vị còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp. Dẫn chứng như Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) sử dụng 12,02 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp vào mục đích kinh doanh xăng dầu. Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có 5,80 ha đất đang để trống, chưa hoặc không sử dụng.

Qua kiểm toán cũng phát hiện Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP có 23,54 ha đất chưa sử dụng hiệu quả. Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chưa sử dụng 6,3 ha bị lấn chiếm, và 1,96 ha đất tranh chấp.

KTNN cũng nêu rõ TP HCM ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 mặt bằng đất tại Dự án Rạch Ụ Cây (quận 8) trước khi có quyết định giao đất, không có cơ sở xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với 10 mặt bằng đất không thông qua đấu giá, thông báo và thu tiền sử dụng đất đối với 2 mặt bằng đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ không theo quy định Luật Đất đai.

Ngoài ra, theo cơ quan kiểm toán, một số tổng công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn. Đơn cử như, nợ khó đòi tại Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower) 214,4 tỷ đồng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 643,3 tỷ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn 17,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp như: PVPower - Công ty mẹ có cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2019 chỉ đạt 0,2% tổng vốn đầu tư, trích lập dự phòng 100%/vốn đầu tư tương ứng 20,2 tỷ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Công ty mẹ đầu tư vào 01/05 công ty con lỗ; 05/17 công ty liên doanh lỗ.

Tiếp đó, tình trạng sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp trong cùng tổng công ty; quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa bảo toàn được vốn. Tại PVOIL: PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Phú Thọ, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nam Định.

Đặc biệt, các công ty thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) thuộc diện phải giám sát đặc biệt như: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý BĐS UDIC, Công ty cổ phần UDIC Kim Bình, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và XNK Hồng Hà, Công ty cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt.

Một số đơn vị, doanh nghiệp có khoản nợ xấu lớn đối với UDIC có thể kể đến Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp TP.Hà Nội (hơn 55,4 tỉ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển N&G (hơn 27,7 tỉ đồng), Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà hơn (22,5 tỉ đồng), Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (hơn 31,7 tỉ đồng), Công ty cổ phần UDIC Kim Bình (hơn 14,4 tỉ đồng)…

Theo báo cáo tài chính riêng năm 2019, tại ngày 31/12/2019, UDIC có hơn 356 tỉ đồng nợ xấu. Trong đó, giá trị có thể thu hồi chỉ 79,5 tỉ đồng. Ngoài nợ xấu, tại ngày 31/2/2019, UDIC có hơn 1.168 tỉ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Các khoản phải thu khách hàng đáng chú ý của UDIC bao gồm: Công ty TNHH Phát triển KĐT Nam Thăng Long hơn 151 tỉ đồng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp TP.Hà Nội hơn 55,4 tỉ đồng, Công ty cổ phần BĐS Đông Đô – Bộ Quốc phòng hơn 202 tỉ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng CIENCO 1 gần 37 tỉ đồng, Công ty TNHH Xử lý nước thải Bãi Dài gần 67 tỉ đồng, Bệnh viện Bạch Mai 14,1 tỉ đồng…

UDIC đang đầu tư hơn 2.471 tỉ đồng vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị khác. Trong đó, khoản đầu tư vào công ty con khoảng gần 160 tỉ đồng, đầu tư vào công ty liên doanh liên kết hơn 2.172 tỉ đồng và rót vốn vào đơn vị khác hơn 139 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2019, UDIC ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.529 tỉ đồng, tăng nhẹ so với con số 2.350 tỉ đồng của năm 2018. Dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhưng doanh thu hoạt động tài chính lại giảm mạnh từ 742 tỉ đồng xuống chỉ còn 432 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính giảm kéo theo lãi ròng năm 2019 của UDIC giảm tới 241 tỉ đồng so với năm 2018, chỉ đạt 544 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, UDIC gánh khoản nợ phải trả hơn 3.428 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 2.740 tỉ đồng, nợ dài hạn hơn 688 tỉ đồng.

Trước đó, vào năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận số 1468/KL-TTCP chỉ ra sai phạm của UDIC trong việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp tại dự án UDIC Riverside 1. Ngoài ra, UDIC còn tự ý cho thuê đất tràn lan, sai phạm trong mục đích sử dụng đất tại nhiều dự án.

Minh Phương

Link gốc : https://thuongtruong.com.vn/news/nhieu-cong-ty-thanh-vien-cua-udic-thuoc-dien-phai-giam-sat-dac-biet-38153.html

Nguồn : Thương Trường

Tin Liên quan

Tags : công ty UDIC kiểm toán giám sát đặc biệt

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất