Thứ Hai , 21:37, Ngày 25/05/2020

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "nhà máy thủy điện Sơn La"

    nhà máy thủy điện Sơn La - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề nhà máy thủy điện Sơn La.

  • Cán bộ 'thương dân' hay lãnh đạo 'thương quan'?

    Cán bộ 'thương dân' hay lãnh đạo 'thương quan'?

    Nếu sau này cơ quan điều tra phát hiện có sai phạm tư túi, tức là tham ô, tham nhũng thì chắc Phó Chủ tịch Tráng Thị Xuân cũng… khó nói về chuyện “thương quan” mà sớm “che chắn” này.