Chủ nhật, 09:58, Ngày 31/05/2020

Gia đình và pháp luật

Người dân được lợi gì khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân sẽ được hưởng chế hộ hưu trí và thẻ bảo hiểm y tế khi đóng được ít nhất 20 năm và hết tuổi lao động; được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần nếu không đủ điều kiện hưu trí hoặc muốn nhận sớm;...

Theo đó, mức hưởng như sau: Chế độ hưu từ 45-75% mức thu nhập bình quân; Thẻ bảo hiểm y tế đồng chi trả 95% chi phí khám, chữa bệnh; chế độ mai táng phí: 10 tháng lương cơ sở; chế độ nhận bảo hiểm xã hội 01 lần: Mức thu nhập bình quân tháng x số năm đóng x 2.

Ảnh minh họa.

Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Người từ 15 tuổi trở lên và không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia tự chọn, nhưng không thấp hơn chuẩn hộ nghèo nông thôn (tối thiểu thu nhập 700.000 đồng/tháng). Như vậy, mức đóng thấp nhất là 154.000 đồng/tháng.

Mức đóng có thể thay đổi theo lựa chọn của người tham gia. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng theo phương thức: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau (không quá 5 năm 1 lần). Trường hợp người đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu, nhưng không quá 10 năm (120 tháng) và được hưởng hưu trí sau tháng đóng đủ.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội quy định từ ngày 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Theo đó, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo là 25%, và các đối tượng khác là 10%. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (hiện nay mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng, được hỗ trợ 46.200 đồng đối với hộ nghèo, 38.500 đồng đối với hộ cận nghèo,15.400 đồng đối với hộ còn lại).

PV

Nguồn : Sức khỏe & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : người dân quyền lợi bảo hiểm xã hội

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất