Thứ Bảy , 05:59, Ngày 06/06/2020

Gia đình và pháp luật

Nghĩa vụ tài sản khi nhận thừa kế (?)

Trong năm 2017 ba tôi có bán một căn nhà và cũng đã nhận tiền đặt cọc là một trăm triệu. Trong thời gian còn hợp đồng thì ba tôi đã đột ngột qua đời và quyền thừa kế về người con gái.

Tuy nhiên, người thừa kế không muốn bán căn nhà đó nữa. Vậy xin hỏi người thừa kế sẽ phải chi trả những khoản nào? (Bạn đọc T. H., TP. HCM).

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 328, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về đặt cọc:

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Theo thông tin bạn cung cấp, ba bạn có bán một căn nhà và cũng đã nhận cọc là một trăm triệu. Trong thời gian còn hợp đồng nhưng ba em đã đột ngột qua đời và quyền thừa kế về người con gái, nhưng người thừa kế không muốn bán căn nhà đó nữa. Khi đó những người thừa kế không muốn tiếp tục bán căn nhà nữa. Nếu không có thỏa thỏa thuận khác thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Theo Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Căn cứ theo quy định trên, việc không bán căn nhà và hoàn trả lại tiền cọc và khoản tiền tương đương cần có sự thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Theo LSVN

Tags : Thừa kế tài sản bán nhà

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất