Thứ Hai , 19:05, Ngày 01/06/2020

Gia đình và pháp luật

Nghệ An: Dự án vốn ngân sách Nhà nước, sao cản trở thông tin?

Những dự án hiện nay đang thi công trên địa bàn huyện Đô Lương phải chăng đang có nhiều “mập mờ” nên cán bộ có thẩm quyền ở đây phải cản trở cơ quan báo chí tiếp cận thông tin?

Báo đã có 2 bài phản ánh về công trình xây dựng kè đê tại huyện Đô Lương “Kè chống sạt lở bờ sông Lam chất lượng có đảm bảo?” và bài “Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án đến đâu?” đang được nhân dân và nhiều cơ quan chức năng rất quan tâm.

Đập Đồng Hồ xã Lam Sơn.

Sau đó, chúng tôi đã đến Ban Quản lý để liên hệ với ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Đô Lương nhằm tìm hiểu kỹ hơn về thông tin nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu đang thi công công trình và cả quy trình tổ chức thực hiện triển khai dự án nhưng vẫn không có kết quả. Dù đã giữ lại giấy giới thiệu của phóng viên và hứa hẹn báo cáo Chủ tịch huyện Đô Lương xin ý kiến nhưng cho đến nay ông Trần Văn Sơn vẫn từ chối cung cấp các thông tin về dự án.

Để làm rõ những đơn vị đang thi công với dấu hiệu sai phạm tại công trình đã phản ánh trước đây, mãi tới lần làm việc ngày 02/015/2019, sau khi xuất trình các thủ tục cần thiết theo quy định của Luật Báo chí qua Chánh văn phòng ông Nguyễn Đăng Hồng và ngay sau đó ông Phùng Thành Vinh - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã đồng ý tiếp nhận đề nghị nội dung làm việc và bút phê vào văn bản giới thiệu phóng viên đến gặp ông Hoàng Văn Hiệp - Phó Chủ tịch huyện phụ trách kinh tế và ông Trần Văn Sơn – Ban Quản lý dự án.

Văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ gồm dự án: Thi công sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu Ngọc Sơn, Lam Sơn và các công trình trên tuyến; Thi công sửa chữa nâng cấp Đập Đồng Hồ, xóm 14, xã Lam Sơn; Thi công sửa chữa, nâng cấp Đập Me xã Mỹ Sơn; Thi công cải tạo, sửa chữa Đập Chọ Mái xóm 4, xã Đông Sơn; Thi công Mương dẫn nước từ kênh N36 đi qua đường N5 ra đồng Nghẹn xóm 6, xóm 13, xóm 14 xã Tân Sơn, huyện Đô Lương.

Đập Chọ Mái xã Đông Sơn.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc trực tiếp cũng như nhiều lần trước đó liên hệ qua điện thoại sau đó, phóng viên vẫn không thể tiếp cận được những nội dung đã đề nghị trước đó mà chỉ nhận được câu trả lời ông Trần Văn Sơn – Giám đốc BQLDA là không cung cấp hồ sơ thi công vì ông nói đó là “tài liệu mật”?!

Đối chiếu với Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 (hiện đã có Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhưng chưa có hiệu lực), Nghị định Số 33/2002/NĐ-CP cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, chúng tôi thực sự không hiểu được thông tin về dự án đầu tư công đối với một công trình chống sạt lở lại có thể là thông tin mật?!

Tại điều 6, điều 7 Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 cũng đã quy định rõ các trường hợp mà một công dân bình thường không được tiếp cận hay tiếp cận hạn chế. Tại Điều 8 có quy định về quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo về vi phạm pháp luật trong việc tiếp cận thông tin. Bên cạnh hoạt động nghiệp vụ báo chí thì đương nhiên phóng viên cũng có quyền công dân Việt Nam và cũng có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ mà Luật Tiếp cận thông tin đã quy định. Căn cứ vào Luật Tiếp cận thông tin thì rõ ràng các thông tin về việc đầu tư các công trình thủy lợi ở Đô Lương đương nhiên không phải là thông tin mật, thông tin chạn chế tiếp cận và Luật Báo chí số 103/2016/QH13 năm 2016 là cơ sở pháp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí.

Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 9/2/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần giúp báo chí thông tin trung thực mọi lĩnh vực xã hội quan tâm. 

Vậy những dự án hiện nay đang thi công trên địa bàn phải chăng đang có nhiều “mập mờ” nên cán bộ có thẩm quyền ở Đô Lương phải cản trở cơ quan báo chí tiếp cận thông tin?

Với nhiều việc chưa minh bạch thông tin của dự án đã phản ánh, nhóm phóng viên tìm hiểu và được biết đây là dự án “Xây dựng Kè chống sạt lở bờ sông Lam đoạn qua các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, huyện Đô Lương”, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí một phần kinh phí 13.000 triệu đồng tại quyết định số 6238/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 và loạt bài phản ánh đang thi công là đoạn qua xã Lưu Sơn.

Theo Khoản 6, Điều 111 Luật Xây dựng quy định: “Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng”… Như vậy có thể thấy yêu cầu đối với nhà thầu được pháp luật kiểm soát chặt chẽ, rất rõ ràng và tại Điều 65 Luật Xây dựng và Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định, đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên, chủ đầu tư được ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật này để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ công việc quản lý dự án (còn gọi là nhà thầu tư vấn).

Như vậy bên cạnh đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án còn có một đơn vị tư vấn độc lập chuyên sâu về chuyên môn hỗ trợ toàn bộ hoặc bất cứ công đoạn nào của quá trình đầu tư dự án, với những bài phản ánh về chất lượng thi công chưa đảm bảo cho đến nay Báo chưa nhận được sự phản hồi của UBND huyện Đô Lương về việc kiểm tra theo báo phản ánh.

Với những biểu hiện thiếu minh bạch như vậy, chúng tôi không rõ sau này việc quyết toán của dự án này có đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư số 64/2018/TT-BTC và Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn NSNN hay không? Và một vấn đề cần xem xét là với năng lực cán bộ, tinh thần trách nhiệm cũng như tầm quan trọng của công trình như vậy thì liệu Ban Quản lý dự án của huyện Đô Lương có đủ năng lực thực tế cũng như thẩm quyền theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án hay không?

Chúng tôi cho rằng cần tiến hành rà soát, chấn chỉnh lại công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn huyện Đô Lương nhằm đảm bảo chất lượng công trình, chống thất thoát ngân sách nhà nước cũng như đảm bảo được sự công khai, minh bạch đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin

Thái Quảng và Nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dự án ngân sách cải tạo Cản trở thông tin

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất