Thứ Bảy , 05:16, Ngày 24/10/2020

Gia đình và pháp luật

Ngành tôm Cà Mau 6 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định

6 tháng đầu năm 2019, giá trị kim ngạch xuất khẩu cũng như diện tích nuôi quảng canh, thâm canh của Cà Mau liên tục tăng trưởng với nhiều con số ấn tượng.

Tổng sản lượng thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng khá, ước đạt 286.500 tấn, đạt 51,16%, so cùng kỳ, trong đó có 93.350 tấn tôm, đạt 44,77% so kế hoạch, tăng 6,67% so cùng kỳ.

Ưu tiên phát triển nuôi quảng canh cải tiến

Cùng với nuôi siêu thâm canh, Cà Mau vẫn ưu tiên và tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến, vì phù hợp với khả năng sản xuất của hầu hết người nuôi tôm hộ gia đình, đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch và ổn định về môi trường vùng nuôi, nâng cao thu nhập, phát triển bền vững. Đối tượng nuôi theo hình thức này là con tôm sú, đáp ứng nhu cầu cho thị trường xuất khẩu.

Cà Mau có diện tích nuôi tôm hiện nay 280.849 ha, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm của cả nước.

Đến nay, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến trong 6 tháng 135.098,69 ha, đạt 98,97% kế hoạch năm 2019, vượt 19,29% so cùng kỳ, đang thả nuôi khoảng 96,3%.

Ngành Nông nghiệp đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất. Để từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao sản lượng, chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu con tôm sú của Cà Mau.

Bên cạnh đó diện tích tôm công nghiệp trong 6 tháng 9.473,08 ha/15.908 hộ, đạt 88,57% kế hoạch năm 2019, bằng 98,47% so cùng kỳ (trong đó, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh trong 6tháng 2.346,419ha/2.278 hộ nuôi), diện tích thả nuôi đạt 53,3%.

Tôm sú giống nhập tỉnh 6.025 triệu con (tăng 1.474,386 triệu con so cùng kỳ), trong đó, kiểm dịch 2.756,465 triệu con; sản xuất trong tỉnh 5.993,238 triệu con (giảm219,796 triệu con so cùng kỳ), trong đó, kiểm dịch 444,5 triệu con. Tôm thẻ chân trắng nhập tỉnh 3.583 triệu con (giảm 1.594,463 triệu con so cùng kỳ), trong đó, kiểm dịch 1.638,599 triệu con; tôm thẻ chân trắng sản xuất và đã qua kiểm dịch 200,941 triệu con (giảm 0,258 triệu con so cùng kỳ); kiểm tra chất lượng tôm bố mẹ xuất tỉnh đã qua kiểm dịch 21.107 con (tăng 5.334 con so cùng kỳ).

Bên cạnh khai thác là tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sản lượng khai thác thủy sản trong 6 tháng ước đạt 115.000 tấn, đạt 57,5% so kế hoạch; tăng 7,08% so cùng kỳ, trong đó có 5.450 tấn tôm, đạt 43,6% so kế hoạch; bằng 77,3% so cùng kỳ; giải quyết 1.095 hồ sơ đăng ký, đăng kiểm.

UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt 91 tàu đủ điều kiện đóng mới. Nhiều chính sách tín dụng hỗ trợ cho vay đóng tàu, bảo hiểm cho thuyền viên và mua bảo hiểm cho thân tàu, ngư lưới cụ...

Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ nhiều chính sách như: Chính sách đào tạo, chính sách thiết kế mẫu tàu, chính sách về duy tu sửa chữa định kỳ. Và các chính sách khác về đầu tư, ưu đãi về thuế.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra 6 tháng cuối năm 2019

Theo đó, kế hoạch 6 tháng cuối năm tỉnh sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2019. Trên lĩnh vực thủy sản, phấn đấu Tổng sản lượng thủy sản đạt 560.000 tấn (có 208.500 tấn tôm). Trong đó: Sản lượng nuôi trồng thủy sản 360.000 tấn (có 196.000 tấn tôm); sản lượng khai thác 200.000 tấn (có 12.500 tấn tôm).

Sản lượng tôm của tỉnh đáp ứng nhu cầu cho thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó là diện tích nuôi tôm công nghiệp sẽ đạt 10.000 ha, trong đó có 2.300 ha nuôi tôm siêu thâm canh. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến sẽ đạt 136.500 ha.

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ngành hàng tôm; trong đó mở rộng diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến bằng việc phát triển và nhân rộng các mô hình ứng dụng kỹ thuật trong nuôi tôm như: Mô hình nuôi lót bạt, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh,…, thu hẹp dần diện tích nuôi tôm quảng canh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra con giống, chất lượng vật tư nông nghiệpphục vụ nuôi trồng thủy sản; tiếp tục theo dõi diễn biến giá tôm, tình hình thời tiết để kịp thời khuyến cáo người nuôi.

Tổ chức lại sản xuất theo hướng khai thác thủy sản xa bờ, giảm khai thác thủy sản ven bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường phối hợp các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra xử lý, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc mua bán, sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt đối với sản phẩm nguyên liệu thủy sản, đảm bảo chất lượng nguyên liệu phục vụ cho chế biến, xuất khẩu thủy sản.

 Hồng Ân

Nguồn : Sức khỏe & Pháp luật

Tags : ngành tôm

Tin Thị trường tiếp theo

Tin Thị trường mới nhất