Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ sáu, 09/12/2016 20:44 (GMT+7)

Nam Định: Xây dựng nông thôn mới mang lại nhiều lợi ích thiết thực

Sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Nam Định, bộ mặt nông thôn đã đổi thay sâu sắc và nơi đây trở thành một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

So với năm 2010, phần lớn hạ tầng kinh tế - xã hội của các xã trên địa bàn tỉnh Nam Định được tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây mới khá đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Từng bước làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Điều kiện sống, sản xuất, đi lại, học tập, sinh hoạt của người dân nông thôn thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể: Các nhu cầu về điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân được đáp ứng tốt hơn; Hệ thống thông tin, truyền thông phát triển nhanh, đồng bộ, tạo điều kiện để người dân nông thôn tiếp cận tri thức mới nâng cao hiểu biết và áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất. Thông qua hệ thống thông tin truyền thông, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành nhanh chóng đến với người dân nông thôn.

Một góc thị trấn Yên Định.

Trong sản xuất nông nghiệp, Nam Định đã từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,1%/năm; Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 940 nghìn tấn; Giá trị sản suất bình quân trên 1 ha canh tác tăng từ 75,6 triệu đồng/ha năm 2010 lên 100 triệu đồng/ha.

Cùng với việc sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, Nam Định đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thời vụ; ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác khác hiệu quả hơn.

Thông qua chương trình phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa, trình độ thâm canh sản xuất của nông dân không ngừng được nâng lên. Ở các địa phương trong tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều việc nông dân thuê gom, tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, gia trại; Từng bước hình thành các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân.

Sản xuất công nghiệp - TTCN, ngành nghề nông thôn cũng phát triển khá; Một số nghề truyền thống được khôi phục, nhiều nghề mới được du nhập và phát triển. Đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất vào địa bàn nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Cùng với phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, bức tranh kinh tế nông thôn Nam Định đa dạng hơn, sinh động hơn. Thúc đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, tạo đà cho phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, ngành nghề nông thôn, thu hút và giải quyết được hàng chục nghìn việc làm mới, người nông dân có nhiều sinh kế hơn để lựa chọn và phát triển. Một bộ phận lao động nông nghiệp đã chuyển dịch sang làm công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập ở khu vực nông thôn năm 2015 tăng 2,7 lần so với năm 2010.

Trường tiểu học xã Hải Quang.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã làm cho đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn ngày càng phong phú, bản sắc dân tộc, truyền thống quê hương, ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, các hoạt động nhân ái, từ thiện... tiếp tục được giữ gìn, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; Nhận thức và sự hiểu biết về mọi mặt của người nông dân được nâng cao hơn; Mọi người tự tin hơn, chủ động hơn, tích cực hơn, trách nhiệm hơn khi tham gia các công việc của thôn, xóm.

Thông qua các quy ước, hương ước, các thiết chế văn hóa cơ sở và các phong trào thi đua, tính tự chủ, tự quản của cộng đồng dân cư được nâng cao hơn, nhất là trong việc quản lý, khai thác, tu sửa, nâng cấp các công trình phúc lợi, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường của thôn xóm; Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện, Nam Định là tỉnh 21 năm liên tục đạt “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc” trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ngày càng được nâng cao; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM” được đông đảo nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và tích cực tham gia; chất lượng “gia đình văn hóa”, “làng văn hóa” được nâng cao. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; Cuộc sống nông thôn ổn định, giàu bản sắc, là động lực phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

Thêm vào đó, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn; Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được thực hiện thực chất hơn. Thông qua các hoạt động thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Chương trình xây dựng NTM từ tỉnh tới huyện, xã, thôn xóm, các ngành, các đoàn thể đã tự đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay trong hướng dẫn, vận động người dân tham gia các hoạt động, giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở...

Từ đó làm cho phong trào xây dựng NTM ngày càng sâu, rộng và hiệu quả hơn. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, đạt kết quả tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định với quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn giành kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM; Là 1 trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất - Đây là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, làm cho người dân ngày càng tin tưởng hơn vào công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Để có được những kết quả đó là do chúng ta có Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đặc biệt là Chương trình xây dựng NTM phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và có các giải pháp xây dựng NTM. Bằng ý chí quyết tâm cùng những quyết sách đúng đắn, cách làm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt là phát huy vai trò của chi bộ đảng, của thôn, xóm, vai trò của người đứng đầu các tổ chức cơ quan, đơn vị; Vai trò chủ thể của người dân nông thôn và sức mạnh của cộng đồng; Tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận, đoàn kết chung sức, chung lòng, tích cực tham gia thực hiện Chương trình. Với sự kết hợp vừa chỉ đạo điểm, vừa sơ kết đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả để sức lan tỏa sâu rộng trong các địa phương; Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; Huy động sự vào cuộc tích cực của những người có uy tín trong cộng đồng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, của các Trưởng tộc, Trưởng họ, các chức sắc tôn giáo trong vận động xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia, huy động cao các nguồn lực và đóng góp của nhân dân cả về trí tuệ, công sức và tài chính;

Cùng với việc đầu tư, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng cho mỗi xã điểm, 8 tỷ đồng cho mỗi xã tham gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2010-2015. Ngoài cơ chế khen thưởng của Trung ương, tỉnh Nam Định còn thưởng cho xã đạt chuẩn NTM năm 2013: 2 tỷ đồng/xã, năm 2014: 1,5 tỷ đồng/xã, năm 2015: 1 tỷ đồng/xã; Huyện đạt chuẩn NTM được thưởng 3 tỷ đồng,…từ đó đã tiếp thêm động lực cho các địa phương và người dân. Đến nay, trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, đã có 74 xã đạt chuẩn, 22 xã cơ bản đạt chuẩn, huyện Hải Hậu đạt chuẩn huyện NTM.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở Nam Định đã thực sự mang lại những hiệu quả và lợi ích thiết thực, góp phần để Nam Định hoàn thành thắng lợi kế hoạch mục tiêu đến hết năm 2020, tỉnh Nam Định sẽ có tối thiểu 80% số xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; 80% số huyện, thành phố đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; tỉnh Nam Định đạt chuẩn Quốc gia tỉnh nông thôn mới.

                                                                                           Hoàng Anh / KD&PL

Cùng chuyên mục

Lễ ra mắt Chuyên trang Quản lý môi trường
Được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông; sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22/01/2021,Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang Quản lý Môi trường.

Tin mới

Shark Liên cạo đầu, tuyên bố: 'Là phụ nữ, nhất định phải cạo trọc đầu một lần trong đời!'
'Một cảm giác của sự tự do, sự tự tin và sức mạnh 'thật đó'. Các bạn có dám thử sức với hình ảnh này để bước ra ngoài không? Là phụ nữ nhất định phải cạo trọc đầu một lần trong đời!', Shark Liên chia sẻ kèm hình ảnh mới nhất của bản thân với mái đầu trọc.