Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Sau bão là lụt lớn
Cơn bão số 12 có tên quốc tế là Damrey trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề, đặc biệt tại Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, nơi tâm bão.