Thứ Năm , 19:27, Ngày 28/05/2020

Gia đình và pháp luật

Mộc Châu - Sơn La đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng

Cùng với sự đoàn kết, phát huy nội lực, vượt khó đi lên, đóng góp về nhân lực, vật lực của nhân dân, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp đã góp phần tạo bộ mặt Mộc Châu Sơn La có nhiều khởi sắc.

Đặc biệt, BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện luôn chú trọng công tác quản lý chất lượng công trình góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển KT – XH trên địa bàn.

Năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND huyện Mộc Châu, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các phòng ban liên quan, sự nỗ lực của Chủ đầu tư, đơn vị quản lý, công tác đầu tư xây dựng đạt được những kết quả khả quan và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Khu di tích lưu niệm trung đoàn 52 Tây Tiến.

Thời gian này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Mộc Châu Sơn La đã đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình. Tiến hành giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch giao của tỉnh, của huyện, kiểm tra hoàn chỉnh thủ tục các công trình kiên cố.

Đến nay, Tổng số vốn giải ngân là 284.114,41 triệu đồng đạt 88,93% tổng số vốn kế hoạch giao, bao gồm: Ngân sách huyện giải ngân: 90.366,60 triệu đồng, đạt 96,56%, Ngân sách tỉnh giải ngân: 74.901,58 triệu đồng, đạt 78,58%... Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cũng có nhiều chuyển biến, UBND huyện Mộc Châu đã tích cực chỉ đạo và bố trí kế hoạch vốn sớm cho công tác chuẩn bị đầu tư. Ưu tiên thực hiện đối với các dự án quan trọng, cấp bách phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội của huyện và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực các năm tiếp theo.

Các dự án sử dụng vốn NSNN trên địa bàn huyện Mộc Châu nhìn chung có chất lượng tốt, tuân thủ quy trình thi công, nghiệm thu, an toàn lao động. Một số công trình sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng như: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Mường Sang, Hội trường Trung tâm hành chính mới huyện Mộc Châu, Đường giao thông vào khu di tích lịch sử lâm viên bia Tây Tiến đã phát huy hiệu quả của dự án.

Trong việc triển khai xây dựng các công trình luôn nhận được sự phối kết hợp giữa các ngành chức năng của huyện, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ huyện đến xã, việc chấp hành trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình, thanh quyết toán công trình ngày càng được chủ đầu tư và doanh nghiệp ý thức và chú trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành chức năng đã kịp thời phát hiện, sửa chữa, uốn nắn những thiếu sót trong quá trình triển khai.

Với mục tiêu đảm bảo chất lượng công trình, BQL Dự án ĐTXD huyện Mộc Châu Sơn La đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn, thực hiện tốt công tác nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán, thanh toán các công trình đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp và khởi công mới. Đảm bảo các công trình được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển KT – XH trên địa bàn.

Bước sang năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng BQL Dự án ĐTXD huyện Mộc Châu xác định thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Đồng thời, tăng cường huy động, bố trí vốn đầu tư để đẩy nhanh phát triển KT – XH, tạo động lực cho người dân.

Ngô Huy/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : Xây dựng kinh tế đầu tư Mộc Châu

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất