Thứ Bảy , 03:56, Ngày 06/06/2020

Gia đình và pháp luật

Mang thai khi chưa đủ 18 tuổi có được kết hôn không?

Nam, nữ chỉ được kết hôn khi: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Đây là một điều kiện bắt buộc và không có ngoại lệ.

Hỏi: Tôi và bạn gái yêu nhau đã lâu. Hiện, bạn gái tôi đang mang thai nhưng cô ấy chưa đến 18 tuổi. Vậy chúng tôi có thể kết hôn không?

Trả lời: Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

"1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự; d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính".

Như vậy, nam, nữ chỉ được kết hôn khi: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Đây là một điều kiện bắt buộc và không có ngoại lệ. Do đó, dù bạn gái đã mang thai nhưng nếu chưa đủ tuổi kết hôn thì hai người vẫn không thể đăng ký kết hôn với nhau.

PV

Nguồn : Phapluatnet.vn

Tags : mang thai kết hôn điều kiện

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất