Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ sáu, 15/02/2019 09:45 (GMT+7)

Lục Ngạn - Bắc Giang: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã đẩy mạnh các nội dung hoạt động chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thuộc giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn đã phối hợp với UBMTTQ huyện tiếp tục hướng dẫn và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức xây dựng các tiêu chí văn hóa như: “Gia đình văn hóa”, “Làng, khu phố văn hóa”, “Cơ quan văn hóa”. Các xã tiêu biểu như Giáp Sơn, Tân Mộc đã tích cực thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động, phấn đấu xã Giáp Sơn và thôn Đồng Quýt, xã Tân Mộc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Cùng với lãnh đạo của UBND, các đơn vị thuộc tổ chức xã hội – chính trị cũng có vai trò không nhỏ trong cuộc vận động tuyên truyền “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của huyện. Năm 2018, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức được 442 cuộc tuyên truyền với 24.311 người tham dự và vận động người dân tham gia hiến đất làm đường bê tông, công trình phúc lợi,...

Hội Nông dân huyện duy trì thực hiện tốt mô hình đoạn đường tự quản bằng việc mỗi chi hội nhận tu sửa và bảo dưỡng 01km đường. Toàn huyện có 34.605 hộ gia đình nông dân đạt gia đình văn hóa (đạt 103,3% kế hoạch). Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức quán triệt nội dung 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... thu hút 147.690 hội viên tham dự.

Ngoài ra, Huyện Đoàn và Đài Truyền thanh - Truyền hình cũng tham gia vào đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới bằng những hành động thiết thực và có hiệu quả qua thực hiện 367 công trình, phần việc thanh niên. 100% các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới có công trình, phần việc như thắp sáng đường quê, gom rác, nạo vét kênh mương,... Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh đã xây dựng được 11 chuyên mục với 55 tin bài, các tấm gương điển hình về xây dựng mô hình nông thôn mới trong xã, huyện.

Nhân dân huyện Lục Ngạn tích cực đóng góp tiền của và ngày công xây dựng đường giao thôn nông thôn mới.

Bằng những chỉ đạo, quan tâm sát sao và ý thức, vai trò của người dân, năm 2018, huyện Lục Ngạn đã thu được những kết quả đáng mừng trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giúp phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục trong toàn huyện.

UBND đã phê duyệt và tổ chức thực hiện 3 dự án phát triển sản xuất bằng nguồn vốn sự nghiệp chuyển nguồn Dự án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vải thiều, cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản xuất VietGap. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, các vấn đề khác về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, thực hiện chính sách xã hội, lao động,... cũng từng bước được nâng cao chất lượng.

Hệ thống y tế trên địa bàn được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được duy trì tốt, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Năm 2018, toàn huyện Lục Ngạn có 89/96 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi 30/30 xã đạt 100%. Giáo viên, học sinh được hỗ trợ tham gia nghiên cứu, học tập. Chất lượng giáo dục nhìn chung có nhiều biến chuyển tích cực, đào tạo mũi nhọn có nhiều tiến bộ vượt bậc.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin trên địa bàn huyện cũng phát triển rộng khắp. Huyện đã tổ chức được nhiều sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong không khí vui tươi phấn khởi. Việc thực hiện “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở thêm phong phú, lành mạnh. Ngoài ra, việc triển khai đăng ký các chỉ tiêu văn hóa trên địa bàn huyện năm 2018 có 8/29 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 27,59%), 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 100%), số thôn đạt làng văn hóa có 275/380 thôn (đạt 72,37%).

Trong năm 2019, UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước về chung sức xây dựng nông thôn mới. Phân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn. Phân bổ nguồn vốn, bố trí ngân sách cho 04 xã Quý Sơn, Tân Mộc, Mỹ An, Tân Quang về đích nông thôn mới.

Đỗ Tuấn

Cùng chuyên mục

Tin mới