Thứ Năm , 17:32, Ngày 29/10/2020

Gia đình và pháp luật

Luật sư nói gì về việc triển khai dự án 30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội?

Với các hộ dân, không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, mà lựa chọn việc ổn định cuộc sống ngay, chủ đầu tư chưa thỏa thuận bồi thường mà quận đã ban hành quyết định cưỡng chế là trái với quy định.

Báo đã đăng bài "Dự án 30A Lý Thường kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Cần quan tâm đến nguyện vọng của người dân". Nội dung bài viết đề cập đến khu đất nơi có 1 Tòa nhà 6 tầng nổi, 1 tầng hầm, có 02 thang máy xây những năm 1990 là nơi làm việc của 5 đơn vị, có 1 dãy nhà 4 tầng và 1 tòa nhà 3 tầng (33 Hàng Bài) là khu tập thể của 41 hộ là cán bộ ngành Du lịch.

Ngày 05/01/2009 UBNDTP Hà Nội đã “chấp thuận giao Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu làm chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng lại khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm”. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án đã để lộ nhiều vấn đề khiến người dân nơi đây bức xúc.

Để rộng đường dư luận tòa soạn xin trích dẫn ý kiến của luật sư Mai Văn Lư - Văn phòng Luật sư Tô Lịch thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Tại văn bản này, luật sư viết: Ngày 10/01/2011 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBNDTP), ban hành văn bản số 213/UBND-KH&ĐT về việc “chấp thuận đầu tư dự án Xây dựng lại khu tập thể 30 A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm”, với tên Dự án “Xây dựng lại khu tập thể 30 A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm”, mục tiêu đầu tư xây dựng “Khai thác quĩ đất có hiệu quả...”, qui mô Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở kết hợp văn phòng có 4 tầng hầm và 1 tầng kỹ thật với diện tích xây dựng khoảng 954 m2”.

Luật sư Mai Văn Lư - Văn phòng Luật sư Tô Lịch thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Ngày 9/8/2011 Ban chỉ đạo GPMB thành phố có Tờ trình số 541/TTr-BCĐ về việc “Xin phê duyệt chính sách hỗ trợ, di chuyển, tạm cư các hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức để thực hiện Dự án xây dựng lại khu tập thể 30 A Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài..”.

Tờ trình này được UBNDTP phê chuẩn ngày 31/8/2011 bằng văn bản số 7362/UBND -TNMT; Về chính sách, đã qui định “Đối với các hộ mong muốn ổn định nay chỗ ở tại địa điểm khác hoặc không có nhu cầu tái định cư thì Chủ đầu tư sẽ mua lại theo thỏa thuận của hai bên”.

Ngày 13/6/2012 UBNDTP ra Quyết định thu hồi đất (Số 2598/QĐ-UBND), tại Điều 1 của Quyết định này, đã ghi “Thu hồi 1.169,3 m2 (một nghìn một trăm sáu mươi chín phẩy ba mét vuông) đất tại 30 A Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm do 5 tổ chức (gồm Công ty cổ phàn Du Lịch Việt Nam - Hà Nội; Công ty cổ phần Mỹ thuật và Văn hóa; Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty Lữ hành Hnoitourist; Tạp chí Du lịch và Báo Du lịch) và 41 hộ dân đang quản lý và sử dụng.

Hiện trạng gồm nhà tập thể 3 tầng, 4 tầng, nhà bê tông 6 tầng và nhà tạm”. Giao cho Công ty CP Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu để thực hiện dự án Xây dựng lại khu tập thể. Sau khi UBND TP phê chuẩn; UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành công tác bồi thường, ngày 07/01/2012 UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Quyết định thu hồi nhà, đất của từng hộ; ngày 26/10/2017 UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà, đất đối với các hộ (12 hộ) chưa trả mặt bằng vì những hộ này không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, mà lựa chọn việc ổn định cuộc sống ngay.

Thấy việc ban hành quyết định cưỡng chế là trái với quy định, người dân đã khiếu nại: “Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thu hồi Quyết định cưỡng chế này, tôn trọng quyền lợi của người dân đúng pháp luật”.

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại: Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, như qui định tại Điều 18 của Luật Khiếu nại, mà UBND quận Hoàn Kiếm ra văn bản số 1554/UBND-Từ ngày 23/11/2017 do Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Quân ký, để trả lời khiếu nại.

Về nội dung, văn bản trả lời này, cũng không đúng qui định của pháp luật, và còn có nội dung chưa trả lời, như: “Thông báo của Đảng, không phải là căn cứ pháp luật để cưỡng chế; Quyết định cưỡng chế, không có lý do cưỡng chế, không chỉ ra được cho người dân vi phạm pháp luật nào, dẫn đến phải cưỡng chế”.

Trường hợp các gia đình không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, mà lựa chọn việc ổn định cuộc sống ngay, đã được UBND Thành phố qui định “thì Chủ đầu tư sẽ mua lại theo thỏa thuận của hai bên”, nên UBND quận Hoàn Kiếm áp dụng khoản 3 Điều 7 Quyết định số 48/2008/QĐ – UBND ngày 28/7/2008 của UBND thành phố Hà Nội là trả lời sai; Về căn cứ pháp luật để cưỡng chế, UBND quận Hòan Kiếm trả lời căn cứ điểm a, Khoản 2, Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, là chưa đủ, vì để thực hiện qui định này thì phải thực hiện các qui định tại Khoản 3 Điều 69 và Khoản 1 Điều 93 luật Đất đai năm 2013, và cụ thể là Điều 37 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBNDTP Hà Nội.

Về “Ban hành qui định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBNDTP Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”, trong đó, khoản 4 của Điều này qui định: “4. Trường hợp sau khi đã được vận động, thuyết phục mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vẫn cố tình không nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, không nhận nhà, đất được bố trí tái định cư và không chấp hành việc bàn giao đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ công tác và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã lập biên bản lưu hồ sơ và chuyển số tiền bồi thường, hỗ trợ phải chi trả này vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để làm căn cứ giải quyết khiếu nại sau này (nếu có), đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật Đất đai”.

Với các hộ dân, không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, mà lựa chọn việc ổn định cuộc sống ngay, đã được UBND Thành phố qui định “thì chủ đầu tư sẽ mua lại theo thỏa thuận của hai bên”, nhưng chủ đầu tư không thỏa thuận, chỉ sau khi có Quyết định cưỡng chế, ngày 08/11/2017 chủ đầu tư mới đưa ra giá mua là 63 triệu/1 mét vuông sàn tái định cư, nhưng vì giá quá thấp, nên các hộ dân chưa đồng ý, cả hai bên đều thống nhất sẽ xem xét lại.

Có nghĩa là, việc chi trả bồi thường chưa thực hiện, thì có lý do gì để cưỡng chế. Mặt khác, với các hộ dân, việc tính diện tích cơ bản và qui đổi tầng chưa đúng, nên chưa có cơ sở để thỏa thuận giá, đã đề nghị UBND Quận xem xét lại, nhưng chưa được trả lời. UBND quận Hoàn Kiếm đã ra thông báo cưỡng chế vào 30/11/2017, việc này không đúng quy định về giải quyết khiếu nại.

Nhóm PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dự án chủ đầu tư thu hồi đất cư dân khu tập thể

Tin Góc nhìn luật gia tiếp theo

Tin Góc nhìn luật gia mới nhất